&vaka0_txt=_Arpusvakas&vaka1_txt=&vaka2_txt=Engelhardt (Englārtes muiža)&vaka_name=Engelhardt (Englārtes muiža) &
&re_id=148&&content=
Englārtes muiža veidojusies jau 15.gadsimtā, kad tā dēvēta par Aizgales jeb Asegalu un Billes muižu atkarībā no tās valdītāja vārda. Englārtes (Englhardt) nosaukumu muiža iegūst 16.gadsimtā no valdītāju - Rīgas domkungu vasaļu Engelhartu vārda. 15.gadsimtā muižu Rīgas arhibīskapijā raksturo 1454.gada dokuments, kurā brāļi Azgaļi (Asegalle) pārdod Azgaļu kunga sētu Indriķim Billem no Raunas. Pārdošanas dokumentā minēts, ka brāļi dzīvojuši kunga sētā, kuras iekārtojums bijis ļoti pieticīgs: stikla logi, krēsli, soli, gultas un divi galdi. Muižas mājas aprakstā nav minēti muižas kalpi un kalpu telpas. Muiža tiek pārdota par 1000 Rīgas mārkām. Pie muižas pieder dzirnavas, rijas, klēts, pļavas un ap 22 pūrvietu (ap 8 ha) aramzemes rudzu izsēšanai. 1592. gadā Englārtes muižas novadā ir 4 zemnieku sētas ar 2 arkliem zemes, bet 1820. gadā kopā ar Spārīšu pusmuižu muižas novadā dzīvo 254 vīrieši un 261 sieviete. Pirmā Pasaules kara laikā muižas ēkas tiek nodedzinātas.

&&file_jpg=down/148/engelhartes zemn1744a.jpg|down/148/englarte.jpg|down/148/helmerseni.jpg|down/148/lieven1.jpg|down/148/daalu_ gerbonis.jpg&&file_jpg_txt= 1744.gada Krimuldas pilsnovada Englārtes muižas vaku grāmatas fragments.| Englārtes muižas vieta. 2007. | Englārtes īpašnieku - Helmersenu dzimtas ģerbonis. Helmerseni bija Englārte īpašnieki no 1726 līdz 1817.gadam.| Līvenu ģerbonis. Līveni ir Krimuldas pilsmuižas īpašnieki no 1817.gada līdz 1920.gadam . | Dālu ģerbonis. Fon Dālu dzimta ir Englārtes īpašnieki no 1817.gada līdz 1920.gadam.&&file_video=n&file_video_txt=&&file_doc=down/148/englartes.swf&&file_doc_txt=Muižas īpašnieku saraksts.&