Turaidas
muzejrezervāts


10. maijā plkst. 18.00. Maijas diena – Turaidas Rozei 410


Cauri gadsimtu notikumiem, kariem un mēriem, cauri ievziedu pavasariem un lapu zelta krāšņajiem rudeņiem no paaudzes uz paaudzi tiek stāstīts mīlestības stāsts par Turaidas meiteni Maiju, kura ziedoja dzīvību, saglabājot savu godu un uzticību mīļotajam. Šogad aprit 410 gadi kopš aizsācies Turaidas Rozes cildenais dzīves stāsts, kas joprojām saviļņo daudzu sirdis. Turaidas muzejrezervātā 10. maijā plkst. 18.00 ikviens aicināts piedalīties Maijas dienas svētkos un Turaidas Rozes piemiņai iedegt mīlestības uguntiņu un būt mīlestības pilnam pret saviem tuvākajiem un pasauli. Svētkos tradicionāli vārda dienā tiks godinātas arī visas Maijas un piemiņas vietā tiks stādītas īpašas krūmrozes. Savas skaistākās dziesmas, apliecinot mīlestības un pašcieņas spēku cauri gadsimtiem, izdziedās Rīgas vokālās grupas „Putni” dalībnieces. Programma
  • • Leģenda par Turaidas Rozi
  • • Piemiņas brīdis Turaidas Baznīckalnā
  • • Maiju godināšana, svecīšu aizdegšana
  • • Romantisks koncerts ROŽU DZIESMAS Turaidas baznīcā
Piedalās vokālās grupas PUTNI (vadītāja Antra Dreģe), I.Romancāne (soprāns), A.Eglīte (kokle)
    Aktuāli  

Turaidas muzejrezervāts