Turaidas
muzejrezervāts


Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas, 1999. gads


Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas: 1998.gada 29.augusta konferences materiāli - Turaidas muzejrezervāts, NORDIK, 1999, 42 lpp.: ilustratīvs pielikums 5 lapas, latv val, kopsavilkums angļu valodā. Uzrunas: TMR direktore A.Jurkāne, Siguldas domes priekšsēdētājs T.Puķītis, Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijas priekšnieks J.Dambis.

Referāti: • Egils Jemeļjanovs Pilskalni Turaidas novadā, • Jānis Graudonis Kaupo lielā pils, • Ēvalds Mugurēvičs Gaujas lībiešu kultūras sakari vēlajā dzelzs laikmetā, • Ēvalds Tenisons Piezīmes par Gaujas lībiešu senlietu pētniecību, • Irita Žeiere Lībiešu tērpu rekonstrukciju iespējas, • Ligita Beitiņa Rakstītās ziņas par Turaidas un Kubeseles līvu ciemiem, • Ojārs Bušs Daži Turaidas un Kubeseles novada vietvārdi (12.-13.gs.), • Janīna Kursīte Mātes latviešu un Baltijas somugru folklorā, • Mare Koiva Nakts raudinātājas un nakts mātes tēli igauņu un pārējo somugru tautu tradīcijās.

 , ,        Publikācijas  

Turaidas muzejrezervāts