Turaidas
muzejrezervāts


Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts “Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts”, 2007. gads


Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts „Turaidas pils arhitektūra 13.-17.gadsimts” - Latvijas vēstures institūts apgāds, Rīga, 2007.- 163 lpp

Grāmata ir stāsts par vienas no trim Siguldas viduslaiku pilīm - Turaidas pils vēsturi, būvniecību, pils attīstību daudzu gadsimtu garumā, tās izpēti un restaurāciju 20.gadsimtā. Grāmatā ir iespēja izjust Turaidas pili tādu, kāda tā varēja būt tās attīstības pilnbriedā -16.gadsimtā.

Autors vēlas lasītājam piedāvāt šo iespēju, balstoties uz tā laika aculiecinieka liecībām, ieraudzīt, kāda pils pavērusies skatam, ienākot pa pils vārtiem. Iztēles rosināšanai grāmatā ir redzami dažu pilnībā zudušo celtņu grafiskie rekonstrukcijas mēģinājumi, kuru pamatojums ir atrodams rakstu avotos, senajos attēlos, arheoloģiskajos izrakumos konstatētajā un analoģiskos risinājumos citās pilīs.

 , ,        Publikācijas  

Turaidas muzejrezervāts