Turaidas
muzejrezervāts


Jānis Graudonis “Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts”, 2008. gads


Grāmata „Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts” sniedz samērā pilnīgu ieskatu Jāņa Graudoņa mūžā un centienos – gan ar viņa paša atmiņu pirmpublicējumu, gan ar laikabiedru vērtējumiem, gan ar J. Graudoņa apzināto arheoloģijas pieminekļu sarakstu un darbu bibliogrāfiju. Šī grāmata vienlaikus ir mūža atskaite un piemineklis darītājam. Jāņa Graudoņa paveikto vērtēs paaudzēs ar cieņu un bijību. Cena 4.98 euro

Ar vēja spārniem aiztrauc nodzīvotie dzīves gadi. Un šķiet, tie skrien arvien ātrāk, nesot līdzi atmiņas. Nemanot jau pārkāpts mūža 90 gadu slieksnis.

Kāds bijušais audzēknis reiz sacīja, ka mana dzīve ir tik bagāta ar daudzveidīgiem notikumiem gan personīgajā, gan tautas un valsts dzīvē, ka mans pienākums būtu to iespējami pilnīgi aprakstīt. Un nu, kad jūtu jau vakara elpu, es domāju par šo vēlējumu kā par savu pienākumu. Jo patiesi – esmu dzīvojis

vētrainos vēstures gadu desmitos un nekad neesmu izturējies pret dzīvi vienaldzīgi. Dažādās vietās esmu dzīvojis, dažādus darbus strādājis, katrs laika posms atstājis atmiņu pūrā daudz gaiša, bet neesmu likteņa saudzēts un bijis arī tumšais un sāpīgais.

Tak šis stāsts nebūs pilnīgs, jo man galvenais arvien bija darīt un organizēt, cenšoties priekšplānā izvirzīt personas ar vārdu, kam vairāk piestāv būt priekšā. Neesmu rakstījis dienasgrāmatas, tāpēc stāstīšu to, ko droši atceros. Un arī tā būs pietiekami, jo viss ir darīts ar sirdi, tāpēc ir dziļi pārdzīvots un turas atmiņā.

Tātad – par savu dzīvi un darbu!

(citāts no J.Graudoņa grāmatas „Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts” ievada)

 ,        Publikācijas  

Turaidas muzejrezervāts