Turaidas
muzejrezervāts


Jānis Graudonis “Turaidas pils I /Arheoloģiskā izpēte”, “Turaidas pils II /Atradumi”, 2003. gads


Jānis Graudonis Turaidas pils I /Arheoloģiskā izpēte – Rīga, Jāņa sēta, 2003, 195 lpp., 1pielikums – „Izraksts no Turaidas pils 1582. un 1590. gada revīzijas protokola”-139 att.. 2.pielikums – „Turaidas pils senos plānos un attēlos” – 4 att., 3.pielikums- „Turaidas pils fotoattēlos” – 8 att., 4.pielikums -„Turaidas arheoloģiskajā ekspedīcijā 1976.-2000. gadā strādājuši darbinieki un organizētas grupas”. Monogrāfisks pētījums par Turaidas pili. Izdevums latv. val., kopsavilkums angļu valodā.

Jānis Graudonis Turaidas pils II /Atradumi: Krāsaini attēli un anotācijas – Rīga, Jāņa sēta, 2003, anotācijas latv. val. 80 attēli.

 , , ,        Publikācijas