Turaidas
muzejrezervāts


Rakstu krājums “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā”, 2009. gads


Pa somuguru pēdām Baltijas jūras krastā: 2009.gada 23. aprīļa starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība ZINĀTNE, 2009, 87 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Cena 3.56 euro

Uzrunas: Rīgas rajona padomes izpilddirektors Ilgonis Šteinbergs,TMR direktore Anna Jurkāne. Referāti: • Guntis Zemītis, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūts, „Baltijas jūras somu vēsturiskais liktenis Latvijā (9.-20.gadsimts)", Guntis Gerhards, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūts,”Lībieši bioarheoloģiskā skatījumā: mīti un realitāte”, Jānis Ciglis, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, „Baltijas somu un baltu attiecības Austrumlatvijā 1. gadu tūkstotī”, Laimute Balode, Dr. philol., LU Latviešu valodas institūts, „Par dažiem somugru cilmes hidronīmiem Latvijā”, Karls Pajusalu, Dr. philol., Tartu Universitāte, „Par Salacas lībiešu valodu kā dienvidsomu dialektu”, Kjells Ake Aronsons, Dr. philol., Zviedrijas Kalnu un sāmu muzejs Ajte, „Sāmu kultūra ziemeļos”, Muntis Auns, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūts, „Turaidas un Krimuldas novada apdzīvotība un iedzīvotāju etniskā piederība Livonijas laikā, Jānis Lazdiņš, Dr. iur., LU, „Lībiešu krimināltiesiskās (soda) apziņas īpatnības 12. gadsimta beigas yn 13. gadsimta sākumā”, Baiba Dumpe, LatvijasNacionālais vēstures muzejs, „senākās podniecības krāsnis Latvijā”, Artūrs Tomsons, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, „Divasmeņu zobeni lībiešu materiālajā kultūrā vēlajā dzelzs laikmetā”, Egils Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāts, „Gaujas lībiešu 10.-13. gadsimta sudrablietu depozīts”.

 ,        Publikācijas  

Turaidas muzejrezervāts