Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata, 2007. gads


Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata - Rīga, 2007.- 167.lpp. Izdevums tapis kā notikumu apskats, kurā aplūkota novada un tā trīs vēsturisko centru – Turaidas, Siguldas un Krimuldas - vēsture no 11.gadsimta līdz mūsu dienām. Desmit nodaļās hronoloģiski sakārtoti Siguldas novada vēstures notikumi.

Darbs balstās uz vēstures avotiem: arheoloģisko materiālu par Gaujas lībiešiem (11.-13.gadsimts), Turaidas un Siguldas viduslaiku pils arheoloģiskās izpētes liecībām, publicētajiem viduslaiku un jauno laiku vēstures avotiem (hronikām, dokumentu krājumiem, muižu un piļu revīzijām, arklu revīzijām u.c.), arhīvu un muzeju nepublicētiem dokumentiem, izografiku un lietišķajiem vēstures avotiem. Izmantoti avoti no Turaidas muzejrezervāta krājuma, Siguldas zonālā valsts arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un citām Latvijas dokumentu un senlietu krātuvēm. Pielikumos ir shēmas un saraksti par varas

 , ,        Publikācijas  

Turaidas muzejrezervāts