Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 2. stāsts (1954 – 1958)


Savā jubilejas gadā Turaidas muzejrezervāts turpina mājas lapas apmeklētājus iepazīstināt ar vērtīgākajiem, unikālākajiem un interesantākajiem priekšmetiem no krājuma kolekcijām. Katru mēnesi tiek sagatavota informācija par Turaidas muzejrezrevāta krājuma ieguvumiem piecu gadu laika posmā, sākot no 1949. līdz 2009. gadam.

Krājuma priekšmeti (1954 – 1958)

Šajā laikā Siguldas novadpētniecības muzeja krājums papildinās ar materiāliem, kuri muzejā nonāk vākšanas, iepirkšanas un dāvināšanas ceļā no valsts un sabiedriskajām organizācijām, kā arī privātpersonām.

Padomju Latvijā novada pētniecības muzejus definē kā zinātniski pētnieciskas, kultūras un izglītības iestādes, kas kalpo tautas masu komunistiskajai audzināšanai. Muzejiem nākas popularizēt labāko pirmrindas pieredzi, it sevišķi lauksaimniecības nozarē. Ar muzeja līdzekļu palīdzību tiek cildināta darba pozitīvā pieredze, piemēram, atspoguļojot ražas novākšanas gaitu.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta revolucionārajai pagātnei. 1955. gadā muzeja krājumā tiek iegūtas atmiņas no 1905. gada revolucionāriem. Pavisam nesenā pagātnē ir beidzies 2. pasaules karš, un tiek komplektēti materiāli par to. Novadpētniecības tēmu papildina vēstures liecības par Siguldas rajona komunālo saimniecību un kultūru, tostarp par Siguldas pilsētas 750. gadadienu. Muzeja darbinieki papildina krājumu, vācot dažādus priekšmetus Līgatnes ciemā. Muzeja krājums tiek komplektēts arī ar dažādiem dabas materiāliem – augiem un minerāliem.

Piecu gadu laikā Siguldas novadpētniecības muzeja krājumā priekšmetu skaits pieaug par 435 jaunām vienībām, kopā sasniedzot 1 386 vienības.


Mucinieka amata meistara lāde. Izgatavota 1925.gadā. Priekšmets iegūts no Valsts Rīgas vēstures muzeja 1955. gadā. SM 742


Vīna kausi. Dāvana Siguldas pilsētai 750 gadu jubilejā no sadraudzības pilsētas Čiatūras. Metāla apkalumā ar augu ornamentu iegravēts uzraksts krievu valodā „ Draudzības zīme starp Siguldas un Čiatūras pilsētu darbaļaudīm”. 1957. gads. SM 952:1:2


Akvarelis. V. Ruts. „Vīna pagrabs” . Gleznā attēlots Ķempju ciema „Slāveļu” māju vīna pagrabs 1937. gadā. Akvarelis muzeja krājumā iegūts 1955. gadā no Līgatnes ciema bibliotēkas. SM 774


Fotoattēla apraksts krājuma inventāra grāmatā „ Ņ.Hruščovs apsveic Siguldas darbaļaudis 1959. gada 15. jūnijā „. Fotogrāfs Gunārs Līvens. SM plg 487


Laikraksta „Cīņa” iesējums. Apraksts krājuma inventāra grāmatā „”Cīņa” 1904. – 1905. gads. Izdevniecība „Prometejs” Maskavā. Laikrakstu buržuāziskās Latvijas laikā slēpusi biedre Linkeviča Ķēču pagastā”. SM 936


Turaidas muzejrezervāta krājuma galvenā glabātāja Līga Kreišmane un pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja Ieva Vītola

    Raksti par krājumu  

Turaidas muzejrezervāts