Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 8. stāsts (1984 -1988)


Piecu gadu laikā no 1984. gada līdz 1988. gadam Siguldas novadpētniecības muzeja krājumā ir nokomplektētas 10 584 vienības, kopskaitā sasniedzot 40 895 krājuma priekšmetus.

Turpinās Turaidas arheoloģiskie izrakumi, kurus vada arheologs Jānis Graudonis. Darba rezultātā krājums papildinās ar 2 259 senlietām. Arheoloģiskie izrakumi notiek arī Siguldas ordeņa pils pilsdrupās un Krimuldas ciema „Liepeņu” kapulaukā.

Šajā laikā notiek divas kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas Ropažu ciemā, kur iegūtas 754 vienības, no kurām 400 ir Ropažu pagasta fotogrāfa J. Leimaņa fotonegatīvi, kuros viņš fiksējis pagasta darba un kultūras dzīvi, jaunceltnes. Notiek arī tematiskā ekspedīcija pa bijušo Turaidas muižas centru, kurā iegūst 148 vienības. Jānis Šmits muzejam nodod bijušās Turaidas lauku kapelas mūzikas instrumentus – cītaru, lielās un mazās bungas, sitamos šķīvjus un tamburīnu.

1984. gadā muzejā top izstāde par Otrā pasaules kara kaujām pie Siguldas. Līdz ar to muzeja krājumā nonāk liels skaits materiālu par to gadu notikumiem. Starp daudzajām fotogrāfijām, dokumentiem un plakātiem ir arī koka rokdarbu lādīte, kuru gatavojis nezināms padomju karagūsteknis un dāvinājis kādai sievietei par pasniegto maizi.

Atmodas laiks Turaidā nāk ar Tautasdziesmu parka izveidi. Arī šis laiks sasaucas ar Otrā pasaules kara notikumiem, jo veidojot parka ainavu, mazajā dīķīti atrod vairāk kā 40 aviācijas mīnas. Šis notikums fiksēts fotonegatīvos, kuri nonāk muzeja krājumā.

Mākslas darbu kolekcija papildinās ar pirmajām tēlnieka Induļa Rankas monumentālajām skulptūrām. To turpina papildināt arī V. Svirska, A. Osīša, O. Pladera, I. Zeberiņa, igauņu naivista V. Rīmera un citu mākslinieku darbi. Krājumā nonāk arī Siguldas mākslinieka Zigurda Zuzes 44 grafikas (linogriezums) - veltījums Krišjānim Baronam un latviešu tautasdziesmai. Daļa no tām šovasar tiek eksponētas mākslas telpā „Siguldas tornis”, atzīmējot jau mūžībā aizgājušā grafiķa 80. dzimšanas dienu.

Muzejs ne tikai turpina komplektēt krājumu, bet arī rūpējas par tā saglabāšanu. Šajā laikā notiek 5 gleznu un 16 etnogrāfijas priekšmetu restaurācija, kā arī 557 arheoloģisko senlietu konservācija.


Turaidas lauku kapelas mūzikas instrumenti. Muzejam nodevis J.Šmits Siguldā. SM 12561, SM 12562, SM 12563, SM 12564


Plakāts. Padomju vara ir miljons reižu demokrātiskāka par pašu demokrātiskāko buržuāzisko republiku. 1984.g. SM 12346


Rokdarbu kastīte. gatavojis nezināms padomju karagūsteknis 1944. gadā. SM 12740


Jostas ziedu pušķu apsiešanai Dainu kalna atklāšanā 1985. gada 7. jūlijā. Audusi Tautas daiļamata meistare Rolanda Prīmane (1946 - 1999) Siguldā. SM 12564


Mīnu izcelšana no dīķīša Turaidas muzejrezervāta teritorijā 1983.g. 27. oktobris – 2. novembris. SM fn 4418

Līga Kreišmane Turaidas muzejrezervāta krājuma nodaļas vadītāja

    Raksti par krājumu  

Turaidas muzejrezervāts