Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 9. stāsts (1989 – 1993)


Piecu gadu laikā no 1989. gada līdz 1993. gadam Turaidas muzejrezervāta krājumā nokomplektētas 11 443 vienības, kopskaitā uz 1993. gada 1. janvāri sasniedzot 52 338 krājuma priekšmetus.

Šajā laikā lielu daļu priekšmetu muzejs iegūst dodoties kompleksajās materiālu vākšanas ekspedīcijās pa bijušo Sējas un Lēdurgas pagastu teritorijām, kā arī apsekojot Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonu. Ievākti 3200 krājuma priekšmeti, kuri atspoguļo lauku iedzīvotāju darbu un sadzīvi 19. un 20. gadsimtā. Liels materiālu klāsts papildina muzeja apsveikuma kartīšu kolekciju, kurā nonāk apsveikumi iesvētībās, kāzās, Ziemassvētkos, Jāņos, Lieldienās un citos svētkos. Tie liecina par cilvēku gaumes izjūtu, svētku nozīmību dažādos laika posmos. Būtiskas informācijas nesēji ir arī uzraksti kartiņu otrā pusē.

Turpinās arheoloģiskie izrakumi Turaidas pilskalnā un tiek atklātas 3 502 senlietas, kuras reģistrē krājuma arheoloģijas kolekcijā. Arheoloģiskie izrakumi notiek arī Kubeseles pilskalnā un Krimuldas ciema „Priežu” uzkalniņkapos.

Daudzi priekšmeti, kas šajā laikā nonāk krājumā, ir Atmodas laika norišu liecinieki: materiāli par Latvijas Tautas Frontes kongresiem un Latvijas Tautu Forumu, Vispasaules ārstu kongresu un citām sabiedriskajām aktivitātēm.

Dokumentējot pārmaiņu laika procesus, muzeja darbinieki komplektē arī aizejošā laika liecības. Starp tiem ir tādi neatņemami padomju varas atribūti un simboli kā PSRS un Latvijas PSR karogi, kokā grebts Latvijas PSR ģerbonis no Krimuldas ciema padomes un citi. Muzeja krājumā tiek nodots tēlnieka Vladimira Rapiķa akmenī kaltais Ļeņina krūšutēls, kas bijis novietots Siguldas pagastā Zinātnes ielā, kā arī 1990. gada 22. augustā Siguldas centrā demontētais mākslinieka Zezostra Ķēdes veidotais Ļeņina piemineklis.

Nacionālās pašapziņas pacēluma laikā vairākas vasaras ik svētdienu Dainu kalnā notiek Latvijas folkloras ansambļu koncerti, kuri tiek fiksēti videoierakstos un fotonegatīvos.

Mākslas kolekciju papildina Siguldas novada mākslinieku Oskara Plāciņa, Villijas Jansones, Dinas Dubiņas un Elmāra Gaigalnieka mākslas darbi. Pēc personālizstādes Turaidas muzejrezervātā Siguldas mākslinieks Voldemārs Gudovskis nodod muzeja krājumam akvareļu ciklu „Laika apdzeltējušās lappuses”, kas vēsta par sāpīgajām atmiņām par izsūtījuma gadiem aiz polārā loka. Mākslinieks Vitolds Kucins izstrādā karoga metu Turaidas muzejrezervātam, karogu noauž māksliniece Dace Saulīte.


Apsveikums iesvētībās. Vāciņa iekšpusē iespiests teksts: „Ko ticībā Tu šodien zvērēji, Pie svētā altāra ko solīji, Lai tas Tev paliek mūžam augstā cieņā, Ko sargā, glabā, katrā mūža dienā.” 1906. gads. TMRplg 2431


Ļeņina pieminekļa demontāža Siguldā 1990. gada 22. augustā. Fotogrāfs A. Linarts. SMfn 9088:1-:4
Sienas dekors „Eksperiments”. D. Dubiņa. Kapars, karstā emalja. 1990. gads. TMR 16667
Akvarelis „Neaizmirstamais ...”. No cikla „Laika apdzeltējušās lappuses. V. Gudovskis. 1993.gads. TMR 17705
Turaidas muzejrezervāta karogs. Meta autors V. Kucins. Gobelēnu darinājusi D. Saulīte. 1991.gads. TMR 15905  

Līga Kreišmane Turaidas muzejrezervāta krājuma nodaļas vadītāja

 ,        Raksti par krājumu  

Turaidas muzejrezervāts