Turaidas
muzejrezervāts


21. marts, 2002. gads. Nodibināts atklāts sabiedrisks fonds „Turaidas pils atbalsta fonds”.


Nodibināts atklāts sabiedrisks fonds „Turaidas pils atbalsta fonds”, 2005.gada 12.decembrī pārreģistrēts par “Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrību”. Biedrības mērķis sniegt atbalstu un intelektuālo ieguldījumu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un uzturēšanā, lai saglabātu un pilnveidotu Turaidas muzejrezervātu un tā tuvāko apkārtni kā nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturisko objektu nākošajām paaudzēm.

    Diena vēsturē