Turaidas
muzejrezervāts


26. decembris, 1566. gads. Grodņā tiek pasludināta Rīgas arhibīskapijas sekularizācija.


Lietuvas seimā Grodņā noslēdz līgumu starp Livonijas provinces muižniekiem un karali. Notiek svinīga Rīgas arhibīskapijas sekularizācija jeb pārvēršana par laicīgu īpašumu. Izveido Livonijas Pārdaugavas hercogisti. Tai ir savs ģerboni un tā atrodas tiešā pakļautībā Polijas karalim. Pārdaugavas hercogistes Vidzemes daļa iedalās četros apriņķos - Rīgas, Turaidas, Cēsu un Daugavpils. Apriņķi sastāv no pilsnovadiem jeb stārastijām, un katrā apriņķi ir sava zemes tiesa ar trīs zemes tiesnešiem - diviem dižciltīgiem muižniekiem un vienu notāru. Siguldas novada teritorijā ir pavisam trīs stārastijas - Siguldas, Krimuldas un Turaidas. Stārastiju administratīvie centri atrodas viduslaiku pilīs.
    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts