Turaidas
muzejrezervāts


9. aprīlis, 1454. gads. Turaidā uzturas arhibīskaps Silvestrs Stodevešers, domkungi, Livonijas ordeņa landmaršals un komturi.


Turaidā uzturas arhibīskaps Silvestrs Stodevešers (1448 – 1479). Pilī uzturas domkungi un viesojas Vācu ordeņa Livonijas landmaršals un komturi. Galvenais sarunu temats ir Rīgas pilsēta un tās pakļaušanās zemes kungu varai, kopīgu landtāgu rīkošana. Arhibīskaps ierosina Livonijas ordenim vienlaicīgi rīkot ordeņa augstāko amatpersonu sapulci Siguldā, bet arhibīskapa un prelātu sanāksmi Turaidā, lai tad noskaidrotu nesaskaņas kopīgā kārtu sapulcē - landtāgā. Tomēr rezultātā zemes kungi vienojas, ka arhibīskaps uzturēsies Raunā, bet mestrs – Valmierā.
    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts