Turaidas
muzejrezervāts

Pateicība sabiedrībai par atbalstu kultūras mantojuma saglabāšanā


Turaidas muzejrezervātā 17. martā notika Pateicības pasākums „Turaidas pilskalna nostiprināšanas un Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības desmitgade”, kurā Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un viss muzeja kolektīvs izteica pateicību nevalstiskajai organizācijai – Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībai un daudziem jo daudziem dažādu nozaru ekspertiem, speciālistiem un praktiķiem – ģeologiem, ģeotehniķiem, būvinženieriem, dabas pētniekiem, vēsturniekiem, vides aizsardzības pārstāvjiem, ceļu inženieriem un praktisko darbu veicējiem, kas ar savām zināšanām, darbību un padomiem vairāku gadu garumā piedalījušies Turaidas pilskalna nostiprināšanas darbos. Pirms 10 gadiem 2002. gada februārī notika zemes nogruvumi Turaidas pilskalnā, kas apdraudēja arī arhitektūras pieminekli – Turaidas pili. Ar daudzu cilvēku labo gribu, nesavtīgu palīdzību, sabiedrības ieinteresētību, valsts un pašvaldību institūciju atbalstu tika veikti darbi, lai apdraudējumu pilij un cilvēkiem likvidētu.

Rūpēs par Turaidas pili 2002. gada 21. martā tika nodibināts Turaidas pils atbalsta fonds, kas 2005. gada 12. decembrī pārtapa par Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrību un joprojām aktīvi turpina piepildīt mērķi – veicot publisku darbību, sniedz atbalstu un intelektuālo ieguldījumu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un uzturēšanā, lai saglabātu un pilnveidotu Turaidas muzejrezervātu un tā tuvāko apkārtni kā nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturisko objektu nākošajām paaudzēm.

Pasākuma atklāšanā Kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes vārdā Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vadītājs Jānis Garjāns Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībai pasniedza Kultūras ministrijas Pateicības rakstu par neatlaidīgu, mērķtiecīgu un brīvprātīgu darbību 10 gadu garumā. J.Garjāns pauda atzinību par ciešo sadarbību ar Kultūras ministriju, rūpējoties par Turaidas pils un šobrīd jau visa Turaidas vēsturiskā centra saglabāšanu un muzejrezervāta darbības atbalstīšanu. Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja, zvērināta advokāte Ilze Krastiņa saņēma Pateicības rakstu no Siguldas novada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica par aktīvu sabiedrisko darbību. Savā uzrunā Ilze Krastiņa pauda pārliecību, ka kultūra kā nākotnes kapitāls var piepildīties tikai ar sabiedrības līdzdalību. Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne izteica gandarījumu un sirsnīgu pateicību ikvienam Atbalsta biedrības biedram par dažādās formās un saturā sniegto intelektuālo atbalstu muzejrezervāta darbībā.

Pēc LTV1 ziņu pirms 10 gadiem gatavoto dramatisko sižetu noskatīšanās ģeologi, ģeotehniķi, būvinženieri un citi eksperti dalījās atmiņās par sarežģītajiem lēmumiem pilskalna izpētes un nostiprināšanas darbu procesā un pauda cerību, ka nākotnē tiks turpināts iesāktais darbs pilskalna nostiprināšanā un tā saglabāšanā, nepaļaujoties tikai uz dabas labvēlību. Svētku dalībnieki iepazinās ar muzejrezervāta sagatavoto izstādi „Turaidas pilskalns. Indivīda, sabiedrības, valsts atbildība” un Siguldas skolu audzēkņu izstādi „Vēstules Turaidas pilij”, kurā emocionāli un sirsnīgi pirms desmit gadiem paustas bērnu rūpes un raizes par Turaidas pilskalnu kā dzīvu būtni. Svētkos muzikāli gaišu toni ierakstīja Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības Goda biedrs vijolnieks Raimonds Ozols un komponists Raimonds Macats. Emocionāli piesātinātākos mirkļus svētku dalībnieki guva, dodoties gājienā uz Turaidas pils pagalmu ar gaismas liesmiņām rokās, kur, dūdām skanot, vienojoties kopīgā gaismas aplī, tika teikti laba vēlējumi Turaidas pilij. Svētku izskaņā no pils dienvidu terases tika aplūkotas pilskalna senās noslīdējuma vietas un baudīts dabas krāšņums Gaujas senlejā. Arhibīskapa darba telpās tika izteikti laba vēlējumi un pausta apņēmība turpināt kopīgo darbu Latvijas kultūrvides saglabāšanā.

    Aktuāli