Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervātā viesojas ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupa


Turaidas muzejrezervātā 29. martā viesojas ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas Baltijas nodaļas 15. sanāksmes dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Polijas. Viesus pavada Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālisti. Starptautiskie eksperti iepazīsies ar Turaidas vēsturiskā centra dabas un vēstures pieminekļiem un muzeja ekspozīcijām, kā arī tiksies ar muzejrezervāta speciālistiem. Laika gaitā Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijās sadarbībā ar vēsturniekiem Dr. hist. Munti Aunu, Dr. habil.hist. Andri Cauni un Dr. hist. I. Osi izveidotas un integrētas vairākas digitālās programmas, kuru pamatā ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotās precīzās Turaidas apkārtnes kartes. Tās izmantotas, lai parādītu vēsturisko vietu lokalizāciju un administratīvo dalījumu viduslaiku Livonijā un Turaidas un Krimuldas pilsnovadā 13. -16. gadsimtā. Par vienu no digitālajām programmām – interaktīvo karti „Rīgas arhibīskapijas Turaidas un Krimuldas pilsnovadu vakas (pagasti) 16. gadsimta vidū” ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertiem Turaidā tikšanās laikā stāstīs tās veidotāji Dr. hist. Muntis Auns un Turaidas muzejrezervāta Krājuma un ekspozīciju daļas vadītāja Mag. hist. Vija Stikāne.
    Aktuāli  

Turaidas muzejrezervāts