Turaidas
muzejrezervāts


Informācijas diena Turaidas muzejrezervātā


Lai informētu sabiedrību, jo īpaši tūrisma nozares pārstāvjus, organizētājus un interesentus, Turaidas muzejrezervāts 14. aprīlī plkst. 10.00 rīko Informācijas dienu, kurā tiks iepazīstināts ar muzejrezervāta 2012. gada tūrisma sezonas piedāvājumu, topošajām ekspozīcijām un aktualitātēm muzeja darbībā, kā arī ar bagātīgi ilustrēto izdevumu „Turaidas vēsturiskais centrs. Ceļvedis.Turaidas muzejrezervāts”.
Ceļvedī ietverta plaša informācija par visām muzejrezervāta teritorijā esošajām ēkām-pieminekļiem, brīvdabā un telpās šobrīd izvietotajām ekspozīcijām un arī par Turaidas vēsturiskā centra notikumiem gadsimtu garumā.Gatavojoties vasaras sezonai, Turaidas muzejrezervāts katru gadu aprīļa mēnesī rīko Informācijas dienu, uzturot ciešu saikni ar tūrisma firmām, Latvijas Profesionālo gidu asociāciju un Latvijas Tūrisma gidu asociāciju.
Šogad Informācijas dienā muzejrezervāts sagatavojis ne tikai informāciju par jaunumiem un daudzveidīgo piedāvājumu, bet arī uzaicinājis piedalīties Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas ALTA prezidenti Kitiju Gitendorfu, kas stāstīs par sadarbības pozitīvo nozīmi tūrisma industrijas dalībnieku starpā.
Pasākuma otrajā daļā būs iespēja zinoša gida vadībā iepazīties ar jaunajām muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas ekspozīcijām, uzzināt, kā top dārzs pie pārvaldnieka mājas, nobaudīt šī gada bērzu sulas un ieklausīties muzejrezervāta sadarbības partneru īpašajos piedāvājumos. Informācijas dienas ietvaros apmeklētāji varēs iepazīties ar divām izstādēm – muzejrezervāta sagatavoto izstādi „Turaidas pilskalns. Indivīda, sabiedrības, valsts atbildība”, kas vēsta par pilskalna noslīdējumiem 2002. gadā un pilskalna nostiprināšanas darbiem vairāku gadu garumā, kā arī gaisa balona pilota Gunāra Dukštes izstādi „Māksla dabā”.
PROGRAMMA

9.30 – 10.00    Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija

10.00 – 10.30 Tūrisma industrijas dalībnieku sadarbība, lai nodrošinātu 21. gadsimta ceļotāja vajadzības 
Kitija Gitendorfa, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas ALTA prezidente, “Amadeus Latvija” direktore

10.30 – 11.00 Turaida – laika un telpas atspoguļojums
Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore

11.00 – 11.30 Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja – Latvijas koka arhitektūras kontekstā
Pauls Gailītis, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

11.30 – 11.45 Top ekspozīcija – „Kalpones Līzes istaba”
Ina Līne, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

11.45 – 12.00 Jaunumi Turaidas muižas saimnieciskā centra ekspozīcijās
Līga Kreišmane, Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja

12.00 – 12.15 Autīnes sacelšanās. Kaujai pie Sateseles – 800
Ligita Beitiņa, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

12.15 – 12.25 Turaidas muzejrezervāta 2012. gada pasākumi un aktivitātes
Anda Skuja, TMR Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja

12.25 – 12.35 Turaidas muzejrezervāta piedāvājums apmeklētājiem kvalitātes sistēmas „Q Latvia” zīmē
Gunta Zaķīte, Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju centra vadītāja

12.35 – 12.45 Turaidas muzejrezervāta grāmatas
„Turaidas vēsturiskais centrs. Ceļvedis. Turaidas muzejrezervāts” prezentācija

12.45 – 13.15 Kafijas pauze
Gunāra Dukštes fotogrāfiju izstāde „Māksla dabā” muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas izstāžu zālē

13.15 – 15.00 Ekskursija pa Turaidas muižas vecās dzīvojamās mājas jaunajām ekspozīcijām

Paralēli pa grupām:
• informācija par dārzu pie pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas
• iepazīšanās ar izstādi „Turaidas pilskalns. Indivīda, sabiedrības, valsts atbildība”
• tikšanās ar Turaidas kalēju Andri Ščeglovu muižas smēdē un bērzu sulu baudīšana ratnīcā
• tikšanās ar Turaidas muzejrezervāta kafejnīcas un papildus piedāvājuma pārstāvjiem muižas pagrabklētī (apmeklētāju centrā – kafejnīcas telpās)

Dalības maksa Informācijas dienas dalībniekiem – 3.00 Ls.
Pieteikšanās līdz 13. aprīlim pa tālr. 67971402 vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

Dalības maksu iespējams samaksāt iepriekš ar pārskaitījumu līdz 11. aprīlim (ieskaitot) vai arī ierodoties uz vietas Turaidas muzejrezervātā pasākuma dienā. Turaidas muzejrezervāta rekvizīti:
V/A „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”
Reģ. Nr. 90000012776
Adrese: Turaidas iela 10, Siguldas, Siguldas novads, LV-2150
Valsts Kase Konts: LV33TREL7220480000000

    Aktuāli