Turaidas
muzejrezervāts

Kultūras un dabas mantojums vieno


18. aprīlī Turaidu apmeklēja D. Ļihačova Krievijas kultūras un dabas mantojuma zinātniski - pētnieciskā institūta darbinieki – direktora vietnieks Pāvels Šuļgins un zinātniskā sekretāre Olga Štele.

Institūta darbība aptver ļoti plašu dabas un kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas spektru. Tā galvenā darbības joma ir mantojums kā vēstures pieredzes atspoguļotājs, kurā savstarpēji ir savijies cilvēka un dabas radītais. Šajā gadījumā mantojums nav tikai vēstures, kultūras un dabas pieminekļi, bet arī dzīvās tradīcijas, tradicionālās tehnoloģijas, vēsturiski veidotās saimnieciskās formas un kultūrvide. Šādu vēstures pieredzes mantojumu spēj saglabāt un uzturēt īpaša vide – kultūrvēsturiskā telpa, kāda tiek nodrošināta teritorijai piešķirot muzejrezervāta statusu. Šobrīd Krievijā ir 144 muzejrezervāti, zināmākie no kuriem: Puškina Kalni, Jasnaja Poļana, Kuļikovas kaujas vieta u.c. Muzejrezervāti tiek uzskatīti par galveno un pašlaik progresīvāko veidu kā saglabāt un aizsargāt kultūrvidi pasaulē. Krievijas kultūras un dabas mantojuma zinātniski - pētnieciskā institūta kompetencē ir izstrādāt muzejrezervātiem attīstības koncepcijas un tālākas darbības stratēģiju un plānojumu.

Viens no vizītes mērķiem bija iepazīties ar Turaidas muzejrezervāta bagāto pieredzi, tā izveides vēsturi un darbību mūsdienās. Viesi noklausījās direktores Annas Jurkānes ziņojumu, par to, ka Turaidas muzejrezervāta izveide balstās gan uz Rietumeiropas eko muzeju darbībā gūtajām atziņām, gan Krievijas muzejos uzkrāto pieredzi. Viesus sajūsmināja direktores konceptuālais redzējums par muzejrezervāta attīstību un ilgtspējīgo darbību.

Lielu interesi izraisīja arī Pieminekļu un kultūrvides daļas vadītāja Daiņa Linmeijera ziņojums par teritoriālo plānošanas sistēmu Latvijā un pieminekļu aizsardzības zonām.

Krievijas speciālistus pārsteidza Turaidas muzejrezervāta piedāvājums, kas balstās uz rūpīgi izstrādātām koncepcijām un praktiski paveiktais. Turaidas plašums, sakoptā vide un vēsturiskā centra apbūve daudzas reizes pārspēja to, ko viesi braucot uz Turaidu domāja ieraudzīt. Īpašu uzmanību izpelnījās Pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas ekspozīcija, kur atzinīgi tika novērtēts restaurācijas darbs un inovatīvais ekspozīcijas veids, kas apmeklētājam ļauj pilnībā iejusties kultūrvēsturiskajā vidē.

Institūta pārstāvji vēlējās turpināt sadarbību un aicināja direktori Annu Jurkāni apmeklēt Maskavu un ar Turaidas pieredzi dalīties institūta konferencē. Tikšanās noslēgumā viesi apskatīja arī Siguldas pilsdrupas un Jauno pili.

    Aktuāli  

Turaidas muzejrezervāts