Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta konference „Valoda laikā un kultūrtelpā”. Kronvaldu Atim – 175


Stūrakmeņi nacionālās apziņas celšanā un identitātes veidošanā ir savas dzimtās valodas un kultūras pārzināšana, kur svarīga loma ir izglītības veicināšanai un vēsturiskās atmiņas uzturēšanai, kā arī sabiedrības uzskatu veidošanai. Par starpdisciplinārās konferences "Valoda laikā un kultūrtelpā. Kronvaldu Atim - 175" moto izvēlēts izcilā sabiedriskā darbinieka, publicista un skolotāja Kronvaldu Ata teiciens "Mosties, celies, strādā!", tādējādi aicinot sabiedrību uzturēt dzīvu latviešu valodu un interesi par vēsturi. Konferencē par valodas, laika un telpas mijiedarbību savās atziņās dalīsies valodas pētnieki un vēsturnieki, kā arī rosinās apzināt latviešu valodas attīstību un kultūrtelpas ietekmi un nozīmi valodas attīstībā. Konferencē aicināti piedalīties latviešu valodas skolotāji, kultūras darbinieki, valodas pētnieki un vēsturnieki, kā arī ikviens interesents, kam rūp latviešu valoda un kultūras mantojums

Turaidas muzejrezervāta konference „Valoda laikā un kultūrtelpā”. Kronvaldu Atim – 175

2012. gada 28. aprīlī Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā
KONFERENCES PROGRAMMA 10.00 – 11.00 Reģistrācija, iepazīšanās ar jaunajām ekspozīcijām muižas pārvaldnieka vecajā dzīvojamā mājā 11.00 – 11.30 Konferences atklāšana 11.30 – 12.00 Latviešu literārās valodas veidošanās sākumi: vēsturiskā vide kā valodas attīstības faktors Valda Kļava, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Viduslaiku vēstures katedras asociētā profesore 12.05 – 12.35 Latviešu valodas attīstība: no Kronvalda iecerēm līdz mūsdienu situācijai Ilga Jansone, LU Latviešu valodas institūta direktore 12.40 – 13.10 Latviešu valoda kā nacionālās identitātes pamats: Ata Kronvalda ieguldījums mūsdienu skatījumā Ina Druviete, LU profesore, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece 13.15 – 13.45 Kafijas pauze 13.45 – 14.10 Atis Kronvalds un viņa devums latviešu kultūrā Ilona Miezīte, Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekciju kuratore 14.10 – 14.35 Skolotāju konferences 19. gs. 80-to gadu otrajā pusē Cesvaines draudzē Dace Zvirgzdiņa, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja 14.35 – 15.00 Jānis Cimze Vidzemē un Eiropā Tālis Pumpuriņš, Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenais speciālists 15.00 – 15.25 Turaidas muižas Šveices māja un Vidzemes skolotāju konferences Turaidā 19. gs. Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists 15.30 – 16.00 Ekskursija pa Turaidas muižas saimniecisko centru 16.30 – 17.00 Svinīgs brīdis Siguldā pie Ata Kronvalda pieminekļa Piedalās Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, dzejnieks un tulkotājs Edvīns   Raups un Siguldas pilsētas kultūras nama koris „Spārni”, diriģente Līga Ādamsone Dalību vēlams pieteikt līdz 27. aprīlim pa tālr. 67971402 vai elektroniski: turaida.muzejs@apollo.lv
Dalība - bezmaksas
    Aktuāli  

Turaidas muzejrezervāts