Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta konference „Valoda laikā un kultūrtelpā”. Kronvaldu Atim – 175


Stūrakmeņi nacionālās apziņas celšanā un identitātes veidošanā ir savas dzimtās valodas un kultūras pārzināšana, kur svarīga loma ir izglītības veicināšanai un vēsturiskās atmiņas uzturēšanai, kā arī sabiedrības uzskatu veidošanai. Par starpdisciplinārās konferences “Valoda laikā un kultūrtelpā. Kronvaldu Atim – 175” moto izvēlēts izcilā sabiedriskā darbinieka, publicista un skolotāja Kronvaldu Ata teiciens “Mosties, celies, strādā!”, tādējādi aicinot sabiedrību uzturēt dzīvu latviešu valodu un interesi par vēsturi.
Konferencē par valodas, laika un telpas mijiedarbību savās atziņās dalīsies valodas pētnieki un vēsturnieki, kā arī rosinās apzināt latviešu valodas attīstību un kultūrtelpas ietekmi un nozīmi valodas attīstībā. Konferencē aicināti piedalīties latviešu valodas skolotāji, kultūras darbinieki, valodas pētnieki un vēsturnieki, kā arī ikviens interesents, kam rūp latviešu valoda un kultūras mantojums

Turaidas muzejrezervāta konference
„Valoda laikā un kultūrtelpā”. Kronvaldu Atim – 175

2012. gada 28. aprīlī
Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā

KONFERENCES PROGRAMMA

10.00 – 11.00 Reģistrācija, iepazīšanās ar jaunajām ekspozīcijām muižas pārvaldnieka vecajā dzīvojamā mājā
11.00 – 11.30 Konferences atklāšana
11.30 – 12.00 Latviešu literārās valodas veidošanās sākumi: vēsturiskā vide kā valodas attīstības faktors
Valda Kļava, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Viduslaiku vēstures katedras asociētā profesore
12.05 – 12.35 Latviešu valodas attīstība: no Kronvalda iecerēm līdz mūsdienu situācijai
Ilga Jansone, LU Latviešu valodas institūta direktore
12.40 – 13.10 Latviešu valoda kā nacionālās identitātes pamats: Ata Kronvalda ieguldījums mūsdienu skatījumā
Ina Druviete, LU profesore, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

13.15 – 13.45 Kafijas pauze

13.45 – 14.10 Atis Kronvalds un viņa devums latviešu kultūrā
Ilona Miezīte, Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekciju kuratore
14.10 – 14.35 Skolotāju konferences 19. gs. 80-to gadu otrajā pusē Cesvaines draudzē
Dace Zvirgzdiņa, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja
14.35 – 15.00 Jānis Cimze Vidzemē un Eiropā
Tālis Pumpuriņš, Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenais speciālists
15.00 – 15.25 Turaidas muižas Šveices māja un Vidzemes skolotāju konferences Turaidā 19. gs.
Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists
15.30 – 16.00 Ekskursija pa Turaidas muižas saimniecisko centru

16.30 – 17.00 Svinīgs brīdis Siguldā pie Ata Kronvalda pieminekļa
Piedalās Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne,
dzejnieks un tulkotājs Edvīns   Raups un Siguldas pilsētas kultūras nama koris „Spārni”, diriģente Līga Ādamsone
Dalību vēlams pieteikt līdz 27. aprīlim pa tālr. 67971402 vai elektroniski: turaida.muzejs@apollo.lv

Dalība – bezmaksas
    Aktuāli