Turaidas
muzejrezervāts


14. jūlijs, 1922. gads. Turaidas pils tiek iznomāta Rīgas skolotāju arodnieciskajai biedrībai.


Pamatojoties uz Centrālās zemes ierīcības komitejas plenārsēdes protokolā Nr. 475 teikto, Turaidas pils tiek iznomāta Rīgas skolotāju arodnieciskai biedrībai.
    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts