Turaidas
muzejrezervāts


jūlijs, 1976. gads. Tiek aizsākta vērienīga arheoloģiskā izpēte Turaidas mūra pilī.


Darbu uzsāk Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Turaidas arheoloģiskā ekspedīcija. Turaidas pils arheoloģisko izpēti no 1976. līdz 2003. gadam vada profesors, Dr. habil. hist. Jānis Graudonis (1913 – 2005). Tie ir ilgstošākie nepārtrauktie sistemātiskie pētījumi, kas notikuši kādā no Latvijas arheoloģijas un arhitektūras pieminekļiem. Turaidas pils izpēte un restaurācija veicinājusi sabiedrības interesi par vēsturi un sekmējusi tautas pašapziņu.
    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts