Turaidas
muzejrezervāts

Muzeju nakts 2012 – Ūdens mistērijas Turaidā


MUZEJU NAKTS – 2012
ŪDENS MISTĒRIJAS TURAIDĀ
19. maijā no plkst.19.00 līdz plkst. 01.00
Šogad Latvijas muzeji akcijas „Muzeju nakts” ietvaros uzsāk trīs gadu ciklu, izceļot trīs Latvijas dārgumus – zilo jūru, zaļo mežu un sarkano dzintaru, kas īpaši tiks godināts 2014. gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Lai pastāvētu jūras ūdens bagātība, ir kopā jāsatek daudz mazām avotu lāsēm, kas veidojot tērcītes un strautus, piepilda upes, kas aizplūst uz jūru. Jūra ir pilienu kopums un katram jūras pilienam piemīt jūras spēks kopumā. Turaida ir vieta, kas izsenis bagāta avotiem, kuru plūsma virs un zem zemes ietekmējusi dabas norises, cilvēku dzīvi un notikumus Turaidas vēsturiskajā centrā. Turaidas avotu dzīvais ūdens dod spēku zemei, sniedz veldzi cilvēkiem un kopā ar Gaujas ūdeņiem dod savu pienesumu Baltijas jūrai. Līdzīgi kā avotu sīkās plūsmas, kopā saplūstot, pamazām piepilda un uztur jūras plašumu, tā vienā vēsturiskā centrā risinājušies notikumi, atsevišķu cilvēku izvēles un pieņemtie lēmumi, veido lielos vēstures stāstus, kurus izzinot norit patiesības meklējumi, vērtību vētīšana un pildās tautas kopīgā atmiņa.
Ūdens ceļi ir pasaules ceļi. Gaujas ceļš gadsimtu gaitā vienojis dažādas zemes un nesis labumu un bagātību tautām, kas dzīvojušas upes krastos, nesis jaunas vēstis un svešas tautas, kas ar saviem uzskatiem, pārliecību un tradīcijām ietekmējušas notikumu gaitu Turaidā. Cilvēks. Upe. Laiks. Gaujas lībiešu zilie apmetņi, kultūras mantojums, kas veidojies Gaujas izauklēts. Rasas lāses mirdzums Dainu kalna akmens skulptūrā un rozes ziedlapā Baznīckalnā. Avotu raksti Turaidas pilskalnā un Gaujas senielejas nogāzēs. Ūdeņiem bagātā augsne un dīķu kaskāde muižas saimnieciskajā centrā. Ikkatrā vietā ūdenim piemīt enerģētisks spēks un atmiņa. Ūdens iegaumē notikumus, iegaumē cilvēku radītās domas un vārdus. Turaidas avotu ūdeņi zina stāstīt par Turaidas pils teju 800 gadu ilgiem vēstures notikumiem gan senatnē, gan nesenā pagātnē. Tie atceras arī 10 gadus senus notikumus Turaidas pilskalnā, kad zemes ūdeņi radīja pilskalna noslīdējumus un apdraudējumu Turaidas pilij, kas tika novērsts vienotā darbībā saliedējoties daudziem speciālistiem un entuziastiem. Neparastus un aizkustinošus stāstus zina stāstīt muižas dīķi, kas diendienā vērojuši Turaidas muižas pārvaldnieku, kalpotāju un zemnieku dzīvi, kas, darbus darot, ikdienas gaitās staigājuši, ieskatoties dīķu mierīgajos spoguļos. Lai izzinām ūdens spēku un iepazīstam jaunas vēstures lappuses, lūkojoties Turaidas ūdeņu atspulgos, avota lāsēs, muzeja ekspozīcijās un sajūtam seno ēku-pieminekļu īpašo valdzinājumu pusnakts stundās!
PROGRAMMA

19.00 – 01.00 – Atvērtas ekspozīcijas Turaidas viduslaiku pilī, baznīcā, dārznieka mājā un muižas saimnieciskās apbūves centra ēkās Izstādes: • „Turaidas pilskalns. Indivīda, valsts un sabiedrības atbildība”  - muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas izstāžu zālē • „Foto mirkļi Turaidas ūdeņu pasaulē” - fotogrāfiju un pastkaršu izstāde no TMR krājuma - muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā • „Laika upe – Sigulda 800 gados” – Turaidas muzejrezervāta teritorijā • „Dzīvais ūdens” - Siguldas pilsētas vidusskolas skolēnu darbu izstāde Turaidas muižas saimnieciskā centra teritorijā

22.30 – 01.00 – Gaismu spēles „Runā ēkas” - Turaidas muižas saimnieciskā centra ēkas gaismu rakstos 19.00 – 20.00 – Ekskursija „Avoti Turaidas muzejrezervātā” kopā ar TMR vides nodaļas vadītāju Aivaru Irbi 19.00 – 19.45 – Siguldas pagasta kultūras nama senioru deju kopas „Preilenes” priekšnesums „19. gadsimta Eiropas dejas”. Piedalās Siguldas senioru ansamblis „Melodija” un Krimuldas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi laukumā pie TMR ieejas 19.00 – 21.00 – Radošā darbnīca „Izšujam ziedu rakstus!” – 19. gadsimta ziedu motīvu izšūšana krustdūriena tehnikā un radošā darbnīca bērniem „Seno izšuvumu rakstu puzles” laukumā pie muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas 19.00 – 23.00 –Tradicionālo zāļu tēju baudīšana muižas pirtiņā un ūdens - laukumā pie TMR ieejas 19.30 – 20.00 – Ekskursija „Turaidas muižas dīķu sistēma” kopā ar TMR galveno krājuma glabātāju Līgu Kreišmani un galveno speciālistu Daini Bernhardu 19.30 – 20.00 – Ekskursija „Turaidas pils akas un pirtis” Turaidas pils pagalmā TMR Krājuma un ekspozīciju daļas vadītāju Viju Stikāni 20.00 – 22.00 - Sarunas muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas konferenču zālē: • 20.00 – 20.30 – Āderu noteikšana un to ietekme uz cilvēku veselību. Tikšanās ar ģeoloģijas zinātņu doktori, rīkstnieci Liju Bērziņu • 20.30 – 21.00 - Turaidas pilskalna ūdens ceļi – pilskalna noslīdējumi 2002. gadā un tā nostiprināšanas darbi . Āderes, mūsu priekšstati un pasaules zināšanas par Zemes enerģijām. Saruna ar Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni un Dr. sc. ing. Andri Špatu • 21.00 – 21.45 - Ūdens – mistiskais un fiziskais. Saruna ar fiziķi un filozofu Daini Ozoliņu 21.00 – 22.00 – Koncerts harmonijam un balsij „19. gadsimta mūzika” Turaidas baznīcā. Piedalās ērģelnieks Jānis Pelše un Rīgas Doma skolas audzēkne Vizma Zvaigzne 22.00 – 23.00 – Svētbrīdis aizgājušo paaudžu piemiņai Turaidas baznīcā. Mācītājs Didzis Seržāns, piedalās Lēdurgas koris „Lettegore” 23.00 – 00.00 – Raimonda Tiguļa koncerts un vizuālais stāsts „Ūdens runā - mēs esam. Turaidas muižas saimnieciskā centra ainas 19./20. gadsimta mijā”. Dvēseļu gaismiņas muižas dīķos 00.00 – 01.00 – Sadziedāšanās pie ugunskura ”Dziesmas par Gauju, jūru un tēvzemi” laukumā pie TMR ieejas kopā ar Lēdurgas kori „Lettegore”, Siguldas folkloras kopu „Senleja” un tautas muzikantiem
    Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts