Turaidas
muzejrezervāts

21. jūnijā – Vasaras saulgriežu svētki Turaidā Jāņkalnā


Saules RITS atkārtojas gadu no gada, pārvēršoties RITUĀLĀ, kas attīra, dod spēku un met stipras laipas no pagātnes nākotnē, savienojot tautas dvēseli ar Paša balto dvēselīti. Lai piešiem šķindot atjāj Jānīts, lai Jāņuguns attīra dvēseli un rīta rasa dod jaunu spēku un redzējumu!

Salīgojam, sadziedam 21. jūnijā - gada īsākajā naktī - Turaidā Jāņkalnā kopā ar tradīcijas zinošajiem „Māras loks” ļaudīm un folkloras kopām no dažādiem novadiem!

Vasaras saulgriežu svētku norises Turaidā

21. jūnijā no pievakares līdz saules lēktam

19.00 – Pulcēšanās Turaidā No 19.00 – Zāļu vakars – vainagu vīšana, senās zintis, siera siešana, alus brūvēšana, rotaļu apgūšana, pūdeles pacelšana 20.00 – Jāņu rītu govis ganu zaļābula lauciņā – interaktīvs uzvedums mazākajiem Jāņa bērniem Ap 20.00 – Sētas aplīgošana. Līgotāji ierodas pie Jāņa sētas saimes, dāvā svētību un aizsardzību Ap 21.00 – Uguns aizdegšana. Saules laiva – saulcelītes svētīšana Ap 22.00 – Pūdeles aizdegšana – lai sanāca Jāņa bērni! Ap 22.00 – Ozola rituāls - Jāņu rotaļas Jāņa kalnā Ap pusnakti – Spēka dziesmas – pērno vainagu atdošana ugunij, buramdziesmas Ap 00.30 – Ugunsrats Tumsas laikā – danči pie lejas ugunskura Līdz pirmajai gaismai – Jāņa daudzinājums. Skanīga sadziedāšana Jāņa kalnā ar Birutu Ozoliņu. Tuvāk rīta gaismai – attīramies un spēcinamies, lecot pār Jāņu ugunskuru Ap 3.00 – Pretim saulei – lāpu gājiens uz Dainu kalnu, mazgāšanās avotā, rīta rasas dziednieciskais rituāls Ap 4.00 – Saules sagaidīšana Dainu kalnā, Jāņuguns plosta laišana Gaujā

Vasaras saulgriežu svētkos Jāņa bērnu pulkā: Ķoņu “Dzīne”, zāļu vakaru apdziedās Lēdurgas “Putni”, Jāņu rotaļas vadīs Ceraukstes folkloras kopa “Laukam pāri”, sieru sies Ozolmuižas “Ūzuļeņi”, Jāņa sētu aplīgos “Budēļi” no Rīgas, Ādažu “Saulgrieži”“Virši” no Rentes  un Dobeles “Rota”, kopā ar mazākajiem Jāņu bērniem dziedās un spēlēs Rīgas folkloras kopa “Kokle”, dejas līdz rīta gaismai ritinās deju kopa “Dandari”, rituālus vada folkloras kopa “Silavoti”. Naktī kopā ar Jāņu bērniem sadziedās Biruta Ozoliņa. Jāņa sētas saimnieki - Turaidas muzejrezervāta saime un muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne kopā ar Siguldas folkloras kopu „Senleja“, uguns vīri -Eduards un Audars Klinti, zāļu zintis stāsta Zeltīte Kaviere, pirts zintis - Kaija Brisone, zintis par vainagu Jāņu zālēm teiks Indra Čekstere, siera siešanas tradīciju rādīs Mores saimnieces, par Latgales puses alus brūvēšanas un siera siešanas tradīcījām stāstīs Ozolmuižas sievas, “Mazos Jāņus” bērniem izspēlēs un dziedniecisko rīta rasas rituālu vadīs Solvita Lodiņa. Līdzi ņemiet greznāko dziesmu pūru, pērnos vainagus un lina dvielīšus rīta rasas rituālam. Lai līgošana būtu patīkama, velkat piemērotu apģērbu, nakts mēdz būt vēsa un mitra. Līdzi ņemiet cienastu sev un savai saimei (līdz pusnaktij darbosies arī siltā virtuve pie ieejas vārtiem un būs  siltas pankūkas). Noderēs savi paklājamie vai sēžamie, ērtākai līgošanai.  Ieeja par ziedojumiem.

Rīko: „Nodibinājums Māras loks”www.marasloks.lv, tālrunis: 29541105, Agnija, e-pasts: marasloks@gmail.comTuraidas muzejrezervāts,www.turaida-muzejs.lv, tālr. 26572142, Anda Skuja, e-pasts: san.tmr@apollo.lv. Atbalsta: Siguldas novada dome. Par cienastu gādā maiznīca “Flora” un PKS “Straupe”.

Lai skanīga līgošana Turaidā!

 
    Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts