Turaidas
muzejrezervāts


… jūlijs, 1525. gads. Turaidā arhibīskaps Johans VII Blankenfelds uzaicina pie sevis Rīgas rātes pārstāvi.


Turaidā arhibīskaps Johans VII Blankenfelds  uzaicina pie sevis Rīgas rātes pārstāvi, reformācijas ideju piekritēju un popularizētāju Silvestru Tegetmeieru, lai runātu par luterānisma izplatību Livonijā un atgrieztu viņu pareizā ticībā t.i., katoļu ticībā.
    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts