Turaidas
muzejrezervāts

baltica_09_r

8. jūlijā – Turaidā starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” koncerts „Krustcelēs”


8. jūlija pēcpusdienā visi ceļi starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” dziedātājus un klausītājus savedīs Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā, kur plkst. 13.30 koncertā „Krustcelēs” satiksies 28 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes, Rīgas, kā arī Lietuvas folkloras kopas „KUPKINIS”, Itālijas folkloras grupas TERRE DEL SOLE, Bulgārijas tautas mūzikas ansambļa BISTRITSA, Izraēlas palestīniešu deju grupas un Ukrainas folkloras ansambļa ROZHANYCYA dziesmu un seno deju zinātāji.

Katru gadu folkloras festivālam „Baltica” izvēlēta tēma, caur kuru tiek daudzinātas latviskās dzīvesziņas vērtības, nodots vēstījums, kas sabiedrībā rosina pārdomas par garīgās dzīves un attīstības nepieciešamību savas tautas identitātes saglabāšanā. Šī gada folkloras festivāla „Baltica” tēma ir „Ceļš”. Ceļš, kas pastāvējis paaudžu paaudzēs, kas vienojis un vieno mājas un pagastus, novadus un valstis, tautas un nācijas. Dzīves ceļš, kas ved no pirts takas līdz mūža mājām. Tautiņās ejamais ceļš. Kara vīra ceļš. Krustceles un izvēle. Ceļš, kas izteic katra cilvēka dzīves gājumu, ja vien šo gājumu viņš spējis piepildīt, nenoklīstot malduceļos. Būt ceļā nozīmē atgriezties, uzklausīt senču tradīcijas, kas nemainīgas gadu simtos, pavērtas debesu augstumam un paļāvīgas zemes patvērumam. Ceļš sevī iever cilvēka darbu, priekus un bēdas, jo katrs pats ir sava ceļa gājējs. Turaida ir kā krustceles, kur izsenis savijušās somugru un baltu kultūras un tradīcijas, tūkstošgadu ritējumā mijušies dažādu tautu ceļi, atstājot unikālu kultūras mantojumu, kas dabas ainaviskajā skaistumā saglabājies Turaidas vēsturiskajā centrā.

Mūsdienu kultūras ceļa zīme – Dainu kalns – dabas, mākslas un tautasdziesmas krustceles – vēsta par tautasdziesmās ietverto pasaules lietu kārtību. Dainu kalns un Tautasdziesmu parks Turaidā ir vieta, kur dainas piepilda mūs ar dzīvotprieku, un, skanot tautasdziesmai, ir iespēja atgādināt sev par mūžsenām dzīves pamatvērtībām.

No plkst. 11.00 līdz plkst. 13.20 Turaidas muzejrezervātu pieskandinās ieskaņu koncerti „Ceļa dziesma gājējam”, kuros sava novada dziesmu pūru Turaidas krustcelēs izrādīs Jaunpiebalgas folkloras kopa, Puzes „Sītava”, Mežvidu folkloras kopa, Bozovas etnogrāfiskais ansamblis, Rencēnu „Rota”, Riebiņu „Jumaleņa”, Rīgas „Dandari”un „Vilcenes” un Siguldas „Senleja”. Koncertā „Krustcelēs” viņiem pievienosies Mālpils „Mālis”, Vidrižu „Delve”, Cēsu „Dzieti”, Jaunlaicenes „Putnis”, Ķoņu „Dzīne”, Jērcēnu „Mežābele”, Alsungas Suitu sievas un „Suitiņi”, Jūrkalnes „Maģie suiti”, Tārgales „Kāndla” un „Piški Kāndla”, Liepājas „Atštaukas”, Liepājas „Vēlava”, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Rēzeknes „Vīteri”, Valgundes „Nāburdzīte”, Jelgavas „Lāte”, Dobeles „Leimaņi” un Rīgas „Vilki”.
Šogad starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” Latvijā norisināsies no 5. līdz 9. jūlijam Rīgā un citviet Vidzemes novados. 8. jūlijā festivāls „Baltica” plkst. 11.00 ieskanēsies arī vairākās vietās Siguldas novadā – ar rīta ceļa dziesmu svētdienu uzsākt tiks aicināti Siguldas pilsētas un pagasta, Jūdažu, Mores un Allažu iedzīvotāji.

Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” kopš 1987. gada norisinās katru gadu vienā no Baltijas valstīm (Lietuva, Latvija, Igaunija). Pirmo reiz festivāls Latvijā izskanēja 1988. gadā, un kopš pirmā festivāla gada Latvijā Dainu kalnā Turaidā vienmēr norisinājušās festivāla norises. Dainu kalns kļuvis par vietu, kur mājo tautasdziesma, vietu – kur dziedāt savu dziesmu par īpašu godu uzskata ne tikai ikviens Latvijas folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dalībnieks, bet arī ārzemju viesi, Latvijas iedzīvotāji un tūristi no dažādām pasaules malām.

Folkloras festivālam „Baltica” piešķirts CIOFF sertifikāts, kas apliecina festivāla atbilstību tā misijai – saglabāt, attīstīt un popularizēt plašākā sabiedrībā latviešu, līvu, latgaliešu un citu tautu un tautību tradicionālo kultūru un nemateriālā kultūras mantojuma prasmes un rūpēties par tautas morālo vērtību, garīguma un pašcieņas veicināšanu un noturīgumu, kā arī veicināt paaudžu saliedētību un dzimtas tradīciju saglabāšanu.

    Aktuāli, Pasākumi