Turaidas
muzejrezervāts

b_2

Turaidā izskanējis starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” koncerts „Krustcelēs” – foto stāsts


Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā 8. jūlijā, piedaloties 28 Latvijas folkloras kopām un etnogrāfiskiem ansambļiem un viesiem no Lietuvas, Itālijas, Bulgārijas, Izraēlas un Ukrainas, izskanēja starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” koncerts „Krustcelēs”.

Ar laba vēlējumiem, uzrunājot festivāla dalībniekus, viesus un pasākuma apmeklētājus koncertu atklāja Kultūras ministrijas valsts sekretārs Guntis Puķītis, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Vienojoties dziesmās, dejās, rotaļās un rituālos tika izstāstīts stāsts par „Krustcelēm”, par tautas gara vienotību, kas ikreiz ir sajūtama folkloras festivālu „Baltica” laikā. Tas saviļņo un pārņem ne tikai dalībniekus, bet arī koncerta klausītājus. Paši dalībnieki par festivālu saka, ka tas ir gandarījums pat paveikto darbu, jo festivālā var piedalīties tikai tie, kas veiksmīgi sevi ir pierādījuši skatēs. Mežvidu folkloras kopas vadītāja Antoņina Mūrniece saka, ka „Baltica” ir tāda īpaša kopā pabūšana, kur apkārt valda jautrība, dzīvesprieks un īpaša vienotības sajūta, kas paceļ visus. Antoniņa piebilst, ka visa „Baltica” ir ceļš: ceļš no mājām uz autobusu no autobusa uz koncertiem Rīgā un Turaidā un atkal uz mājām.

Rencēnu folkloras kopas „Rota” vadītāja Irēna Garais cer, ka citu gadu Turaida būs tā vieta, kur notiktu festivāla „Baltica” atklāšanas koncerts, jo šeit ir tieši tik daudz vietas, lai var satikties pilnīgi visi festivāla dalībnieki. Viņa saka, ka Turaida ir īpaša vieta, kur dziesmas dzied ar visu dvēseli un šeit gūtais enerģijas devums pietiek visai vasarai.

Pasākuma laikā Dziesmu dārzā latviešu folkloras kolektīvu dziesmas un dejas mijās ar viesu kolektīvu priekšnesumiem, kas ienesa krāsainību un dažādību kopējā noskaņā. Koncerta noslēgumā īpašas folklorā apslēptās enerģijas piepildīti bija gan koncerta dalībnieki, gan klausītāji.

Liels paldies visiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem, kā arī muzejrezervāta darbiniekiem, kas sniedza savu ieguldījumu, lai notiktu šie skaistie svētki. Īpašs paldies Siguldas novada domei par sniegto finansiālo atbalstu un sadarbību koncerta organizēšanā. Izrādot cieņu ārvalstu dalībniekiem pie pārvaldnieka mājas plīvoja festivāla viesu karogi, par kuriem pateicamies Siguldas Bobsleja trasei, Siguldas novada domei un Izraēlas vēstniecībai. Paldies veikalam „Puķu Elvis” un personīgai Elitai Vīns, kā arī Raisai Podurecai un Kauliņu ģimenei par ozolzaru un ziedu dāvinājumiem. Paldies Siguldas Jauniešu iniciatīvas centra „Mērķis” jauniešiem: Līvai Gailei, Leldie Višai un Tomam Vilciņam. Vislielākais paldies starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” rīkotājiem – Turaidas muzejrezervāta sadarbības partneriem daudzu gadu garumā – Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centram un Latvijas Folkloras biedrībai.

Jolanta Dukaļska
Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi