Turaidas
muzejrezervāts


Pateicība starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” rīkotājiem


Jūlija pirmajā nedēļā – no 5. līdz 9. jūlijam – Latvijā izskanēja starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2012”, kurš vienoja paaudzes un tautas, popularizējot tradicionālo kultūras mantojumu – senās amatu prasmes, dziesmu pūru, deju soļus, latvisko un citu tautu seno dzīvesziņu, šogad atgādinot par nezūdošām vērtībām – dzīvotprieku, sadraudzību un labvēlību, kas vieno tautas visā pasaulē. Šogad festivālam bija jubilejas gads – tas norisinājās 25. reizi Baltijas valstīs un visus gadus, to rīkojot Latvijā, Turaida ir vieta, kur folkloras kopēji satiekas ar tradīcijas pārmantot ieinteresētiem ļaudīm, pulcējoties brīvdabā, gleznainajā Turaidas Dainu kalnā, kur dabas radītais skaistums tik lieliski harmonē ar cilvēka kopto ainavu un mākslas darbiem. Festivālam paplašinoties, Turaidā 1990. gadā tika atklāts Dziesmu dārzs – brīvdabas amfiteātris, nodrošinot iespēju kopā pulcēties plašākam cilvēku lokam, svinot svētkus tautasdziesmai.

18. jūlijā Rīgā Mazajā Ģildē uz festivāla atsvēti tika pulcināti festivāla organizētāji un rīkotāji, to skaitā arī Turaidas muzejrezervāts. Sirsnīgā gaisotnē festivāla direktore – Kultūrizglītības un nemateriālā centra direktore Dace Melbārde, festivāla producents – Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts un galvenie sadarbības partneri – Rīgas domes IKSD Kultūras pārvaldes pārstāvji pauda gandarījumu par veiksmīgi noorganizēto festivālu un pasniedza Pateicības rakstus svētku norišu organizatoriem, režisoriem un scenāriju autoriem. Pateicības saņēma arī Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja Anda Skuja, kā arī Siguldas novada dome par Turaidas un Siguldas dienas rīkošanu un brīvdabas koncerta „Krustcelēs” sagatavošanu un kvalitatīvas norises nodrošināšanu. Festivāla dalībnieku vidū Turaidas koncerts bija viena no atzinīgāk novērtētajām festivāla norisēm, kuras laikā tika izteikti vēlējumi ik festivālu tikties Turaidā, pulcējoties visiem atklāšanas vai noslēguma koncertos.

Vēlreiz vissirsnīgākā pateicība Latvijas folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu vadītājiem, kas ar savu entuziasmu un zināšanām veicina tautas tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu. Paldies visiem sadarbības partneriem par kopīgo darbu, organizējot folkloras festivāla „Baltica” Turaidas norises, kas kopā ar Turaidas muzejrezervāta kolektīvu radīja svētkus, kuros smelties iedvesmu dzīvotpriekam.

    Aktuāli, Jaunumi