Turaidas
muzejrezervāts


25. oktobris, 1281. gads. Turaidas pilī ierodas Rīgenas firsts.


Turaidas pilī no Vāczemes ierodas Rīgenas firsts Viclavs un piešķir Rīgas tirgotājiem tirdzniecības privilēģijas savā salā. Atkārtoti tādu pašu tirdzniecības privilēģiju firsts Viclauss piešķir nākošā gada aprīlī Rīgā.
    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts