Turaidas
muzejrezervāts


Izdots katalogs “Krimuldas Raganas depozīts”


KatalogsTuraidas muzejrezervāta krājumā glabājas Krimuldas Raganas sudrablietu depozīts, kas satur unikālas liecības par Gaujas lībiešu kultūru un tirdzniecības sakariem ar Eiropas tautām 11.-13. gadsimtā. Tā sastāvā ir 176 senlietas, kas tika atrastas audekla maisiņā bijušās Englārtes muižas teritorijā Krimuldas pagasta Raganā 2007. gada vasarā.Lai sniegtu informāciju par šo reto atradumu, kas šobrīd apskatāms Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijā „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar apgādu „Zinātne” izdevis depozīta sudraba rotu un monētu katalogu. Tas sastāv no tekstuālās daļas ar laikmeta un depozīta vēstures skaidrojumu, sudraba monētu un rotu vispārēju raksturojumu, kā arī bagātīgas ilustratīvās daļas ar depozīta monētu un rotu attēliem un anotācijām. Depozīta priekšmetu zinātnisko apstrādi veikuši Latvijas zinošākie pētnieki - numismāte Dr. hist. Tatjana Berga un arheologs Dr. hist. Guntis Zemītis.Senākās depozīta monētas ir 10. gadsimta arābu dirhēmi, kas izmantoti kā piekariņi. Bez tām depozītā ietilpst vairāk kā 130 Rietumeiropā kaltas 11. gadsimta monētas, starp kurām ir 123 vācu un 12 anglosakšu denāri, kā arī 3 skandināvu atdarinājumi un 1 dāņu denārs. Ļoti rets ir viens Lejaslotringas nezināmas monētu kaltuves karaļa Heinriha IV laikā (1056. -1106. g.) kalts denārs, kas no Latvijā un Austrumeiropā zināmajām monētām atrasts pirmo reizi. Vācu denāri galvenokārt kalti Ķelnes apgabalā, Lejassaksijā, Frankonijā, Utrehtā un citur.Katalogs būs daudzpusīgi izmantojams gan akadēmiskajā darbā, turpinot un izvēršot jaunus pētījumus, gan arhīvu un muzeju pētniecībā, gan kā pamatojums ekspozīciju un izstāžu izveidei, gan kā palīglīdzeklis vēstures programmas apgūšanai augstskolās un vispārizglītojošās skolās.Katalogā ievietota informācija divās valodās – latviešu un angļu - un tas būs iegādājams Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju centrā. Katalogs „Krimuldas Raganas depozīts” būs vērtīgs informācijas avots gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu viesiem, kas kuplā skaitā no daudzām pasaules valstīm apmeklē Turaidas muzejrezervātu. Kataloga "Krimuldas Raganas depozīts" atvēršana notiks Turaidas muzejrezervātā 8. septembrī plkst. 14.30 Līvu dienas "Līvu spēks un bagātība Gaujas krastos" ietvaros.
Katalogu var iegādāties TMR Apmeklētāju centrā.
Ligita Beitiņa Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste
    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts