Turaidas
muzejrezervāts


Starptautiskajā tūrisma dienā – krievu valodā vēstošo mediju diena Turaidā


Sagaidot krāšņo gadalaiku rudeni, 27. septembrī - Starptautiskajā tūrisma dienā, Turaidas muzejrezervāts rīko krievu valodā vēstošo mediju dienu, lai vispusīgi iepazīstinātu krieviski runājošo sabiedrības daļu ar Turaidas muzejrezervāta aktualitātēm, plašo piedāvājumu un daudzveidīgajām iespējām Turaidas vēsturiskajā centrā izzināt Latvijas valsts vēsturi. Šī gada sākumā muzejrezervāts tūrisma izstādē „Balttour 2012” prezentēja ilustrētu un informācijas bagātu grāmatu „Turaidas vēsturiskais centrs. Ceļvedis. Turaidas muzejrezervāts”, tā šobrīd ir iztulkota krievu un arī angļu valodā. Mediju dienas ietvaros notiks grāmatas „Турайдский исторический центр. Путеводитель. Турайдский музей-заповедник” prezentācija, mediji tiks iepazīstināti ar tikko kā izdoto katalogu „Krimuldas Raganas depozīts”, muzeja speciālisti stāstīs par ēku-pieminekļu restaurācijas un saglabāšanas procesu, izglītojošo programmu piedāvājumu un komunikāciju ar apmeklētājiem. Dienas otrajā daļā žurnālistiem būs iespēja iejusties tūrista lomā un interaktīvā veidā iepazīties ar Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām un iespējām pavadīt brīvo laiku koptajā kultūrvidē.

Šī gada Starptautiskās tūrisma dienas moto „Tūrisms - ilgtspējīgā enerģija darbina ilgtspējīgu attīstību!” Turaidas muzeja darbībā jau īstenojas daudzu gadu garumā, jo radošā pieeja vēstures notikumu atspoguļošanā un daudzveidīgās, mūsdienīgās ekspozīcijas katru gadu uzrunā tūkstošiem tūristu no vairāk kā 80 valstīm. Muzejrezervāts ir viens no apmeklētākajiem Latvijas muzejiem un arī Latvijas iedzīvotājiem Turaida ir iecienīts kultūrtūrisma objekts, kur iepazīt arvien jaunus stāstus par vēsturi.

Krievu valodā vēstošo mediju diena Turaidas muzejrezervātā 27. septembrī plkst. 11.00

PROGRAMMA

9.30 – Izbraukšana no Rīgas uz Turaidu Pulcēšanās pie Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnes, Akadēmijas laukumā 1, Rīga

10.30 Rīta kafija

11.00 Turaidas muzejrezervāta jaunumi un aktualitātes 2012. gada rudenī

• Grāmatas „Турайдский исторический центр. Путеводитель. Турайдский музей-заповедник atvēršana • Kataloga „Krimuldas Raganas depozīts” prezentācija • Informācija par Turaidas muzejrezervāta teritorijā esošajām ēkām – pieminekļiem un restaurācijas darbiem 2012. gadā • Turaidas muzejrezervāta izglītojošo programmu piedāvājums krievu valodā • Turaidas muzejrezervāta komunikācija ar apmeklētājiem

12.10 Kafijas pauze

12.30 – 15.30 – Turaidas muzejrezervāta piedāvājuma interaktīva iepazīšana

• Tautasdziesmu parks – Dziesmu dārzs un Dainu kalns • Ekspozīcija „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” • Turaidas viduslaiku pils (vēsture, ekspozīcijas, šaušana ar loku) • Turaidas baznīca un leģenda par Turaidas Rozi • Jaunums - muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamās māja • Turaidas muižas saimnieciskais centrs un tikšanās ar kalēju

15.30 – Izbraukšana no Turaidas uz Rīgu

Izdales materiāli žurnālistiem: • grāmata „Турайдский исторический центр. Путеводитель. Турайдский музей-заповедник” • Turaidas muzejrezervāta izglītojošo programmu piedāvājums krievu valodā • Informācija par katalogu „Krimuldas Raganas depozīts” krievu valodā • Informācija par Turaidas muzejrezervāta restaurācijas darbiem 2012. gadā krievu valodā • Turaidas muzejrezervāta cenrādis krievu valodā

Pieteikšanās mediju pārstāvjiem pa tālr. 29384512 vai e-pastu: turisms.tmr@apollo.lv  līdz š.g. 25. septembrim

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts