Turaidas
muzejrezervāts


Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības sanāksme Turaidā


Turaidas muzejrezervātā 26. oktobrī uz sanāksmi pulcējās Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības biedri. Tikšanās mērķis bija dalīties ar Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā iegūtajām zināšanām un iepazīties ar Turaidas muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas ekspozīcijām. Pēc ekspozīcijas apskates viesi atzīmēja, ka pārvaldnieka mājas interjera ekspozīcija ir veiksmīgs mērķtiecīgas krājuma komplektēšanas, eksponēšanas un muzeju sadarbības – krājuma mobilitātes piemērs.

Šovasar Klaipēdā notika Baltijas Muzeoloģijas skola, kuras tēma bija „Muzeja krājums – muzeja komunikācijas pamats”. Lektori Fransuā Meress ( Francija, Beļģija) un Susanna Petersone (Somija) nedēļas garumā dalījās ar savām zināšanām un pieredzi jautājumos par muzeja krājumu kā muzeju komunikācijas pamatu. Sanāksmes gaitā Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētāja, Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola un valdes priekšsēdētājas vietniece, Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vecākā referente Anita Jirgensone sniedza ieskatu divās muzeoloģijas un kultūras ekonomikas profesora Fransuā Meresa aplūkotajās lekciju tēmās, stāstīja par savām iegūtajām atziņām un rosināja diskusiju par muzeju darbību Latvijā. Vienā no tēmām tika aplūkoti tādi jautājumi, kā krājuma digitalizācija, sociālie tīkli un internets muzeja dzīvē, īpaši pievēršot jautājumu kopkatalogiem, lielām starptautiskām datu bāzēm un priekšmetu digitalizēšanas aspektiem. Otra tēma, ar kuru tika iepazīstināti tikšanās dalībnieki, bija veltīta krājuma priekšmetam kā galvenajam un svarīgākajam muzeja komponentam un pētniecībai kā nepieciešamai muzeja darbības jomai. Foto: Jana Šakare un Anda Skuja
    Aktuāli, Jaunumi  

no images were found

Turaidas muzejrezervāts