Turaidas
muzejrezervāts

SIA „Metrum” izstrādā Turaidas muižas teritorijas detālplānojumu


Šogad uzsākts darbs pie nekustamo īpašumu „Turaidas muzejrezervāts”, „Rožkalni”, „Ošas”, „Valsts autoceļš – P7”, „Valsts autoceļš – P8”, /posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš”, „C P7-Rožkalni” detālplānojuma, kas visi atrodas Krimuldas pagasta Krimuldas novada teritorijā.

Detālplānojuma ierosinātājs ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pilnvarotā persona „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” un detālplānojuma izstrādātājs SIA „Metrum”. Detālplānojuma izstrāde nepieciešama, lai varētu mērķtiecīgi un līdzsvaroti saglabāt, uzturēt un atjaunot Turaidas vēsturisko centru kā vienotu kopumu atbilstoši Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta mērķiem un darbības funkcijām. Turaidas muzejrezervātā 26. oktobrī SIA „Metrum” pārstāvji – projekta vadītāja, arhitekte Māra Kalvāne un ainavu arhitekte Laura Šterna iepazīstināja muzejrezervāta vadību ar darbu pie detālplānojuma izstrādes un idejām par kultūrainavas tālāko pilnveidošanu. Sabiedrība ar detālplānojuma uz šo brīdi paveiktajiem darba rezultātiem tiks iepazīstināta 8. novembrī Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskajā konferencē.
    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts