Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei piešķirts MK Atzinības raksts


Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne

Šodien Latvijas valdība par izcilu veikumu Latvijas attīstībā, saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē piešķīrusi Ministru kabineta balvas un Atzinības rakstus vairākiem sabiedrība zināmiem cilvēkiem. LR Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts Turaidas muzejrezervāta direktorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklei Annai Jurkānei par unikāla Eiropas nozīmes kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta izveidošanu un attīstību par pasaules mēroga tūrisma objektu. Pieteikumu Ministru kabineta Apbalvošanas padomei iesniegusi Latvijas Zinātņu akadēmija.

Sveicam Annu Jurkāni ar  valdības augsto atzinību!

Ministru kabineta balvas piešķirtas dzejniekam un literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam, prozaiķei un dzejniecei Andai Līcei, režisoram Rolandam Kalniņam, skeletona trenerim Dainim Dukuram un akadēmiķim, fizikas zinātņu doktoram Linardam Skujam.

Atzinības raksts piešķirts arī piecu Zviedrijā dzīvojošu Latvijas pilsoņu grupai - Jānim Krēsliņam, Austrai Krēsliņai, Indrai Vilsonei, Andrim Berķim un Intam Ivanovskim par veikumu „Zviedrijas Latviešu Centrālās padomes/ Zviedrijas Latviešu apvienības iniciatīvas pilsoņu aktīvai dalībai 10. un 11. Saeimas vēlēšanās” ietvaros, par ieguldījumu Zviedrijā dzīvojošo Latvijas pilsoņu saiknes ar Latviju stiprināšanas un re-emigrācijas procesu veicināšanā”. Tāpat Atzinības rakstu saņems Rīgas Tautas lietišķākās mākslas studijas ”Bārbele” vadītāja, tautas daiļamatu meistare, Latvijas Amatniecības kameras goda meistare tekstilrokdarbu amatos, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra Tautas lietišķās mākslas nozares padomes locekle un Rīgas Tehniskās universitātes docente, inženierzinātņu doktore tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina zinībās Dagmāra Prīberga, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa priekšsēde, Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta direktore, profesore, habilitētā bioloģijas zinātņu doktore Edīte Birģele, bijušais baleta mākslinieks, pedagogs, Rīgas horeogrāfijas vidusskolas mākslinieciskais vadītājs un direktors Haralds Ritenbergs, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, kā arī Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Jolanta Plūme un Valsts kases pārvaldnieka vietniece Gunta Medne.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts