Turaidas
muzejrezervāts


JAUNUMS – Konferences ziņojumu krājums “Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175 “


Ziņojumu krājums "Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam - 175."

Ziņojumu krājums "Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam - 175."

Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175: 2012. gada 28. aprīļa konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība ZINĀTNE, 2012, 80 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas politikas nodaļas vadītāja Zaiga Sneibe, Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.

Ziņojumi: Dr.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes Viduslaiku fakultātes asociētā profesore Valda Kļava "Latviešu literārās valodas veidošanās sākumi: vēsturiskā vide kā valodas attīstības faktors"; Dr. habil. philol., LU Latviešu valodas institūta direktore Ilga Jansone "Latviešu valodas attīstība: no Kronvalda iecerēm līdz mūsdienu situācijai"; Dr. habil. philol., LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, 11. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja "Latviešu valoda kā nacionālās identitātes pamats: Ata Kronvalda ieguldījums mūsdienu skatījumā"; Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekciju kuratore Ilona Miezīte "Atis Kronvalds un viņa devums latviešu kultūrā"; Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja Dace Zvirgzdiņa "Skolotāju konferences Cesvaines draudzē 19. gs. 80. gadu vidū"; Dr. hist., Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenais speciālists Tālis Pumpuriņš "Jānis Cimze Vidzemē un Eiropā"; Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists Egils Jemeļjanovs "Turaidas muižas Šveices māja un Vidzemes skolotāju konferences Turaidā 19. gadsimtā".

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts