istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts


JAUNUMS – Konferences ziņojumu krājums “Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175 “


Ziņojumu krājums "Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam - 175."

Ziņojumu krājums "Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam - 175."

Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175: 2012. gada 28. aprīļa konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība ZINĀTNE, 2012, 80 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas politikas nodaļas vadītāja Zaiga Sneibe, Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.

Ziņojumi: Dr.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes Viduslaiku fakultātes asociētā profesore Valda Kļava “Latviešu literārās valodas veidošanās sākumi: vēsturiskā vide kā valodas attīstības faktors”; Dr. habil. philol., LU Latviešu valodas institūta direktore Ilga Jansone “Latviešu valodas attīstība: no Kronvalda iecerēm līdz mūsdienu situācijai”; Dr. habil. philol., LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, 11. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja “Latviešu valoda kā nacionālās identitātes pamats: Ata Kronvalda ieguldījums mūsdienu skatījumā”; Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekciju kuratore Ilona Miezīte “Atis Kronvalds un viņa devums latviešu kultūrā”; Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja Dace Zvirgzdiņa “Skolotāju konferences Cesvaines draudzē 19. gs. 80. gadu vidū”; Dr. hist., Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenais speciālists Tālis Pumpuriņš “Jānis Cimze Vidzemē un Eiropā”; Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists Egils Jemeļjanovs “Turaidas muižas Šveices māja un Vidzemes skolotāju konferences Turaidā 19. gadsimtā”.

    Aktuāli, Jaunumi