Turaidas
muzejrezervāts


Muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei pasniegts MK Atzinības raksts


Ceturtdien, 29. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē, Latvijas Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende svinīgā atmosfērā pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklei, Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei Ministru kabineta Atzinības rakstu. Atzinības raksts Annai Jurkānei piešķirts par unikāla Eiropas nozīmes kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta izveidošanu un attīstību par pasaules mēroga tūrisma objektu. Pieteikumu Ministru kabineta Apbalvošanas padomei iesniedza Latvijas Zinātņu akadēmija, tāpēc Atzinības raksts tika pasniegts klātesot visiem akadēmijas locekļiem.

Ministre Žaneta Jaunzeme-Grende savā apsveikuma runā pauda, ka Turaida ir vieta, kur viņa vispirms ved viesus no citām valstīm, lai iepazīstinātu ar mūsu valsts kultūras mantojumu, gan tā ir vieta, kur kopā ar ģimeni, dodoties atpūtā, gribas vēl un vēlreiz atgriezties, par ko īpašs paldies veltīts Turaidas muzejrezervāta direktorei, kas veiksmīgi vada darbu daudzu gadu garumā un atrod arvien jaunas iespējas muzejrezervāta attīstībā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē notika LZA prezidenta un vadības vēlēšanu 2. kārta. Par LZA prezidentu tika ievēlēts mākslas doktors Ojārs Spārītis. Turaidas muzejrezervāts apsveic Ojāru Spārīti ar jauno amatu un cer uz tikpat veiksmīgu sadarbību starp LZA un Turaidas muzejrezervātu, kāda tā bijusi līdz šim, organizējot LZA izbraukuma sēdes Turaidā, sadarbojoties konferenču organizēšanā un kultūras mantojuma saglabāšanā, pētniecībā un popularizēšanā. Paldies akadēmijas viceprezidentam Jurim Ekmanim par veiksmīgo un ilgstošo sadarbību. Pateicība LZA Senāta priekšsēdētājam Jānim Stradiņam – vienam no Turaidas pils atbalsta fonda dibinātājiem, šobrīd Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības goda biedram.

Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne: „Man ir liels gods būt Jūsu vidū, par ko es priecājos un ar ko es lepojos. Strādāt Turaidā, vienā no Latvijas skaistākajām un kultūrvēsturiski bagātākajām vietām, patiesi ir svētība, un es strādāju Turaidā jau gadiem ilgi un daru to no visas sirds. Tāpat kā to darīja arheologs Jānis Graudonis un dara akadēmijas locekļi tēlnieks Indulis Ranka un arhitekts Gunārs Jansons.

Latvijai ir bezgala bagāts kultūras mantojums, interesanta un notikumiem pārbagāta vēsture. Atliek tikai pētīt, izzināt un saglabāt to visu mums pašiem un nākošajām paaudzēm. Lai veicas mums visiem!”

Fotogrāfiju autors: Jānis Brencis
    Aktuāli, Jaunumi  

TMR direktore Anna Jurkāne saņem MK Atzinības rakstu
Turaidas muzejrezervāts