Turaidas
muzejrezervāts

Laidara izpēte

Turpinās Turaidas muižas staļļa izpēte


Šobrīd Turaidas muižas vēsturiskajā centrā notiek muižas staļļa arhitektoniskā izpēte, kuru veic SIA „Intarsija” mākslas vēsturnieka Daiņa Bruģa vadībā. Izpēte uzsākta, lai izzinātu staļļa būvvēsturi un saglabājušās arhitektoniskās vērtības.

Papildus arhitektoniskajai izpētei, 2012. gada 15. novembrī Turaidas muzejrezervāta speciālisti ir uzsākuši laidara pamatu izpēti staļļa ZA pusē. Darbos piedalās Turaidas muzejrezervāta speciālisti Pauls Gailītis, Egils Jemeļjanovs, Sergejs Ivanovs un Valdis Šeskus. Nākotnē ir paredzēts veikt bijušā Turaidas muižas staļļa rekonstrukciju, atjaunojot 20. gadsimta gaitā noārdīto laidara apkārtmūri un iekšējo apbūvi, tāpēc Turaidas muzejrezervāta speciālisti ir uzsākuši pamatu atrakšanu. Šobrīd tiek noskaidrota laidara apkārtmūra precīza atrašanās vieta. Kā zināms, par laidaru sauc mājlopu mitekli cieša nožogojuma veidā, kas Latvijā izplatīts kā zemnieku tā muižnieku saimniecībās.

Turaidas muižas karte 1903. - 1905. Sagatavojis mērnieks Kr. Brauers

Spriežot pēc 1903. – 1905. gadā izgatavotās mērnieka Kr.Brauera Turaidas muižas kartes, stallis kopā ar laidaru veidojis kvadrātveida apjomu. Par to liecina arī abi staļļa gala sienu turpinošie mūri ZA pusē, kas beidzas ar nodrupumu. Diemžēl Turaidas muzejrezervāta speciālistu rīcībā nav ne precīzu plānu, ne fotogrāfiju ar staļļa un laidara izskatu pirms apkārtmūra noārdīšanas. Līdz ar to ir iespējams tikai pieņemt, kāda izskatījās laidara apbūve, spriežot pēc analoģijām, un ļoti nepieciešama ir pamatu atsegšanas gaitā iegūtā informācija.

Šobrīd laidara pamati vietām grūti nosakāmi – tie ir vairākkārt pārrakti, stipri sapostīti un sajaukti ar vēlāku laiku būvgružiem, tāpēc izpētes darbi ir jāturpina un jāveic rūpīgi un profesionāli.

Informāciju sagatavoja
TMR galvenie speciālisti
Pauls Gailītis un Egils Jemeļjanovs

    Aktuāli, Jaunumi