Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedri un viesi

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājas Ilzes Krastiņas uzruna biedrības pilnsapulcē 2013. gada 13. janvārī


Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Krastiņa

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Krastiņa

Lai mēs būtu tik bagāti, ka pietiktu pašiem un būtu ko dot citiem,

Lai mēs būtu tik stipri, ka savā vājumā varētu uzvarēt paši sevi,

Lai mēs būtu tik gaiši, lai šajā gada gaismā varam starot un ar prieku nodzīvot šo gadu!

Jau 11-to gadu Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība pilda „spieķa” lomu un balsta Īpaši aizsargājamo mūsu tautas kultūras pērli – Turaidas muzejrezervātu – baltās un nebaltās dienās. Biedrība nesarūk, bet papildinās ar jauniem biedriem.

Mēs lepojamies ar to, ka muzejrezervātam ir Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss, ar to, ka to grezno apmeklētākais Turaidas viduslaiku pils Galvenais tornis – Bergfrīds, tā ekspozīcijas, pils Torņveidīgais dienvidu korpuss, Lielais pusapaļais tornis, Rietumu korpuss ar unikālām ekspozīcijām, Turaidas baznīckalns, restaurētā baznīciņa, kas darbojas un pilda savu misiju, muižas saimnieciskās apbūves centrs, Tautasdziesmu parks, dabas takas, Turaidas Rozes piemiņas vieta, muižas pārvaldnieka vecā un jaunā māja. Mēs lepojamies, ka tiks atjaunota Magazīnas māja, stallis un citas ēkas. Notiek zinātniski praktiskās konferences par latviešu vēstures un kultūras tematiku, notiek folkloras festivāli arvien plašākā apjomā, notiek saulgriežu pasākumi pēc etnogrāfiskām tradīcijām, rodas arvien jaunas ekspozīcijas. Turaidas pils apmeklējums latviešiem jau kļuvis par organisku nepieciešamību, tradīciju un simbolu.

Kā uzlabot darbu nākamajā gadā? Eiropas Savienība rāda mums virzienu, ka šis gads būšot veltīts Cilvēkam. Manas darbības jomā tiesu sistēmas darbā virzienu ir norādījusi EDSA Kopenhāgenas konference, kurā tika pieņemta atziņa: „Likuma vara nenozīmē tikai formālu legalitāti, bet gan taisnīgumu, kas balstīts uz cilvēka personības ārkārtējas vērtības pilnīgu atzīšanu, un attiecīgu institūciju garantētu tās pilnīgu izpausmes iespēju”. Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020. gadam cilvēka  drošumspēja ir tikusi izvirzīta kā viena no prioritātēm  pie, kuras būtu nopietni  jāpiestrādā visām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām. Cilvēks ar augstu drošumspēju ir radošs cilvēks, spējīgs parūpēties par sevi un citiem, pielāgoties apstākļiem. Domāju, ka jārada apstākļi, lai cilvēks varētu būt drošs par to, ka viņam būs darbs, alga, jumts virs galvas, viņš varēs samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem, viņš varētu atļauties apmeklēt kultūras pasākumus, teātrus, muzejus, arī mūsu Turaidas muzejrezervātu. Mūsu muzeja apmeklēšana, it sevišķi skolnieku, neapšaubāmi veicina  cittautiešu integrāciju mūsu sabiedrībā.

Mūsu muzejam ir lielas iespējas sniegt cilvēkiem brīnišķīgu iespēju gūt dziļu kultūras vēsturisku, arhitektonisku, dabas krāšņuma un cilvēka mākslas darbu (tēlnieka Induļa Rankas skulptūras) savienojuma estētisku baudījumu. Bet tas būs pilnvērtīgāks tad, ja arī par tiem cilvēkiem – „darba rūķīšiem”, kuri šo muzeju uztur un veido ar zināšanām un čaklām rociņām, biežāk piedomās un atbalstīs kultūras pieminekļu finansējošās, uzraugošās un pašvaldību institūcijas.

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu, Abus divus mīļi lūdzu, No Dieviņa veselību, No Laimiņas iztikšanu!

Biedrības vārdā vēlos izteikt pateicību visai biedrības valdei un biedrības biedriem, kas ar savu rīcību veicinājuši biedrības darbu!

Dievs svētī mūsu Dieva dārzu!

Ilze Krastiņa Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja

 , ,        Pasākumi  

Mirkļi no Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības Zvaigznes dienas pasākuma. Foto M. Dudareva
Turaidas muzejrezervāts