Turaidas
muzejrezervāts


Valsts aģentūras “Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” tiesiskā statusa maiņa


Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts vairs nav valsts aģentūra. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 932 „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – nolikums”, noteikts, ka Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts ir kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Savā darbībā muzejrezervāts turpina iepriekš iesākto, sekojot jau agrāk izvirzītajam mērķim - harmoniskas sabiedrības veidošanai, izmantojot Turaidas novada dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī realizējot savas funkcijas, uzdevumus un tiesības.

Muzejs ir valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts