istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts

seciba_1150

Valsts aģentūras “Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” tiesiskā statusa maiņa


Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts vairs nav valsts aģentūra. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 932 „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – nolikums”, noteikts, ka Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts ir kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Savā darbībā muzejrezervāts turpina iepriekš iesākto, sekojot jau agrāk izvirzītajam mērķim – harmoniskas sabiedrības veidošanai, izmantojot Turaidas novada dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī realizējot savas funkcijas, uzdevumus un tiesības.

Muzejs ir valsts aģentūras “Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

    Aktuāli, Jaunumi