Turaidas
muzejrezervāts


Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā galveno grāmatvedi


Darba pamatpienākumi:
 1. Nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, sekot LR likumu un citu normatīvo aktu, LR Kultūras ministrijas centralizētas grāmatvedības uzskaites HORIZON  ievērošanai un piemērošanai grāmatvedības jomā.
 2. Veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu, sastādīt pamatbudžeta tāmes, nodrošināt to izpildi un kontroli par materiālo un finansu resursu izmantošanu.
 3. Analizēt muzejrezervāta finansu rādītājus. Sagatavot vadībai informāciju pieprasītajā formā un veidā lēmumu pieņemšanai, sniegt priekšlikumus finansu situācijas optimizēšanai, pieejamo resursu pareizai un lietderīgai izmantošanai.
 4. Sastādīt bilanci un finansu gada pārskatus.
 5. Sagatavot nodokļu un statistikas atskaites valsts institūcijām.
 6. Uzraudzīt un vadīt muzejrezervāta finansu grāmatvedības dokumentu plūsmu.
Prasības pretendentiem:
 • Augstākā izglītība finansu, grāmatvedības vai ekonomikas jomā.
 • Darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi
 • Prasme strādāt ar grāmatvedības datorprogrammu, priekšroka tiks dota tiem, kuri pārzina resursu vadības sistēmu HORIZON
 • Spēja analītiski domāt, patstāvīgi rast risinājumus, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un uzņemties atbildību par padarīto.
 • Labas saskarsmes spējas un noturība stresa situācijā.
 • Vēlamas ES projektu un investīciju projektu finansista prasmes.
  Piedāvājam:
 • Atbildīgu darbu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas
Pieteikšanās termiņš līdz 2013. gada 22. februārim plkst. 16:00. Lūdzam iesniegt CV un pieteikuma vēstuli, ar norādi „ Galvenā grāmatveža vakance”, sūtot to elektroniski uz e-pastu: personaldala.tmr@apollo.lv vai iesniedzot personīgi Turaidas muzejrezervātā, adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Papildus informācija: tālr. 67971402
        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts