Turaidas
muzejrezervāts


Muzejrezervāta ceļvedis lasāms interneta vidē


Muzejrezervāta izdotā grāmata „Turaidas vēsturiskais centrs. Ceļvedis. Turaidas muzejrezervāts” , kuru apmeklētāji var iegādāties muzeja kasē latviešu, krievu un angļu valodās ir sagatavota un pieejama lasīšanai arī virtuālajā vidē. Grāmatu var atrast muzeja mājas lapas sadaļā PLĀNO APMEKLĒJUMU ar nosaukumu CEĻVEDIS, kā arī sadaļā PUBLIKĀCIJAS. Angļu un krievu valodas versijas attiecīgi pieejamas arī mājas lapas angļu un krievu valodas informācijas blokos.

Ceļvedis sniedz priekšstatu par Turaidas vēsturisko centru un tajā esošajām ēkām – pieminekļiem. Grāmatā apkopota izsmeļoša informācija par Turaidas muzejrezervāta 38 ekspozīcijām, kas šobrīd izvietotas gan telpās, gan brīvdabā.

Ceļvedis ir  strukturēts, veidojot piecus vēstījumus:
– Tautasdziesmu parks – Dainu kalns un Dziesmu dārzs,
– Gaujas lībieši Latvijas kutlūrvēsturē,
– Turaidas mūra pils,
– Turaidas Baznīckalns un baznīca,
– Turaidas muiža,
tādējādi secīgi iepazīstinot ar Turaidas vēsturiskā centra notikumiem tūkstoš gadu garumā.

Grāmata papildināta ar bagātīgu fotoattēlu materiālu un ir veiksmīgi izmantojama gan kā ceļvedis, iepazīstot Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, gan arī kā informatīvs materiāls par Turaidas vēsturiskā centra veidošanos un attīstību un daudzveidīgajām mūsdienu iespējām, veidojot vēstures stāstus.

 

 

 

    Aktuāli, Jaunumi