Turaidas
muzejrezervāts

Stallis - kūts Turaidas muižas saimnieciskajā centrā

Turaidas muzejrezervāts meklē Turaidas muižas saimnieciskā centra ēku fotoattēlus


Lūgums atsaukties tos, kuru albumos atrodamas fotogrāfijas ar Turaidas muižas saimnieciskā centra ēkām:  kūti – stalli, Šveices māju un citām. Attēli var būt fotografēti dažādos laikos - gan 20. gadsimta pirmajā pusē, gan laikā, kad Turaida atradās ZPS „Krimulda” teritorijā. Muižas ēkas attēlā var būt arī kā fons kādai sadzīves situācijai, individuālai vai grupas bildei.

Turaidas muižas saimnieciskā centra apbūve organiski iekļaujas Turaidas muzejrezervātā un ir daļa no muzeja vēstījuma par norisēm tūkstoš gadu garumā Turaidas vēsturiskajā centrā.

Sekmējot Turaidas muzejrezervāta tālāku attīstību un, lai saglabātu ainaviski bagāto kultūrvidi,  notiek mērķtiecīgs darbs, pētot  agrākās Turaidas muižas ēkas un tiek gatavoti priekšlikumi to restaurācijai, kā arī sadarbībā ar SIA „Metrum” notiek muzejrezervāta daļas detālplānojuma izstrāde.

Lai nodotu informāciju par attēliem Turaidas muzejrezervātam, lūgums sazināties ar muzeja speciālistu Paulu Gailīti. Tālrunis – 67971402, e-pasts: turaida.muzejs@apollo.lv

 , ,        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts