Turaidas
muzejrezervāts


Konference par Vidzemes un Latvijas vērtībām


Turaidas muzejrezervāts 2012. gada jūnijā bija viens no dibinātājiem biedrībai „Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes centrs” kopā ar Vidzemes augstskolu, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju, Cēsu kultūras un tūrisma centru, Valmieras novadpētniecības muzeju u.c. Biedrības mērķis ir apzināt, pētīt un popularizēt Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas un Eiropas kontekstā un atklāt Vidzemes reģionālās identitātes veidošanās procesus.

Kas ir vidzemnieks un viņa identitāte? Šķiet, ka tā pašsaprotami saistīta ar Latvijas kopējo tēlu. Vidzemnieks paradis mazāk nekā kurzemnieks un latgalietis norādīt uz savu īpatnumu, lai arī vidzemnieku pašapziņu ir  ietekmējušas Vidzemes novadam raksturīgas parādības, kas nebija sastopamas citos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados. Viena no tādām ir Brāļu draudze, kas 18.-19.gs. sekmēja vidzemnieku – un vienlaikus latviešu – izglītības, literārās valodas, pašapziņas attīstību. Pētnieki arvien vairāk pauž domu, ka šī reliģiskā kustība, kas saistāma gan ar muižnieku un sava laika inteliģences devumu, gan ar zemnieku iniciatīvu, veidoja pamatu pirmajām latviešu nacionālajām organizācijām un nacionālajai atmodai 19.gadsimtā.  Par to vairāk varēs uzzināt biedrības „Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes centrs” un Brāļu draudzes misijas rīkotajā konferencē, kas 2013.gada 5.aprīlī norisināsies Cēsu vēstures un mākslas muzejā „Pirmajām latviešu nacionālajām organizācijām 270 gadi.”

Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs
Konference
Pirmajām latviešu nacionālajām organizācijām 270 gadi

Norises vieta un laiks: Cēsu vēstures un mākslas muzejā
2013. gada 5. aprīlī. Sākums plkst. 10.30

10.30   Konferences atklāšana.
11.00   Dr.hist. Jānis Šiliņš „Vidzemes Brāļu draudzes vēsture – pārskats un analīze.”
11.30   Dr.hist. Gundars Ceipe „Latviešu Brāļu draudzes sākums, pirmās atmodas reģions.”
12.00   Dr. phil. Beata Paškevica „Magadalēnas Elizabetes fon Hallartes darbības izpētes aspekti”

12.30   Kafijas pauze

12.45   Indulis Zvirgzdiņš, Mg.hist. „Āraišu luterāņu draudzes mācītāja Johana Štauves ziņojums par Brāļu draudzes kustību”
13.15   Dr.hist. Tālis Pumpuriņš „Liepas muiža un pagasts latviešu un igauņu vēsturē”

13.45   Pusdienu pārtraukums

14.30   Dr.hist. Gvido Straube „Zemnieku izglītība Vidzemē 17.-18.gadsimtā.”
15.00   Dr.hist. Vija Daukšte „Latviešu tautskola 19.gadsimtā.
15.30   Ingrīda Zīriņa, Mg. hist. „Daudža (Vecdaudža) saiešanas nama hronika  – liecinājums Brāļu draudžu darbībai Valmieras draudzē 18./19. gs.
 16.00   Iepazīšanās ar Cēsu muzeja ekspozīciju par brāļu draudzes vēsturi (Cēsu vēstures un mākslas muzeja vadītāja Dace Tabūne)

Konferenci organizē biedrība „Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs”, sadarbībā ar Brāļu draudzes misiju Latvijā.
Interesentiem lūdzam pieteikties pa tālruni 29506697; 26132598

 

    Aktuāli, Jaunumi