Turaidas
muzejrezervāts


Sveicam arhitektu Gunāru Jansonu nozīmīgajā jubilejā!


Arhitekts Gunārs Jansons 2011. gada 2. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēdes laikā Turaidas muzejrezervātā. Fotogrāfs A. Linarts

Arhitekts Gunārs Jansons 2011. gada 2. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēdes laikā Turaidas muzejrezervātā. Fotogrāfs A. Linarts

Sirsnīgi sveicam arhitektu, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoru Gunāru Jansonu nozīmīgajā jubilejā!

Vēlam veselību, dzīvesprieku un ieceru piepildīšanos!

Turaidas muzejrezervāts izsaka pateicību Gunāram Jansonam par ciešo un veiksmīgo sadarbību daudzu gadu garumā. Arhitekts Gunārs Jansons vairāk kā 50 gadus ir veltījis arhitektūras pieminekļu izpētes un restaurācijas projektu izstrādāšanai. Sākot no 1958. gada, Gunārs Jansons strādājis Turaidas pils izpētē un uzmērīšanā, bet 1968. gadā kļuvis par Turaidas pils kompleksa arhitektoniskās izpētes un konservācijas-restaurācijas projekta autoru. 2007. gadā izdota Gunāra Jansona grāmata „Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts”. Grāmatā stāstīts par Turaidas pils vēsturi, būvniecību, pils attīstību daudzu gadsimtu garumā, tās izpēti un restaurāciju 20. gadsimtā. Grāmatā ievietotā informācija dod iespēju apzināt Turaidas pili tādu, kāda tā varēja būt tās attīstības pilnbriedā - 16. gadsimtā.

Gunārs Jansons 1954. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Arhitektūras fakultāti. Pirmos darba gadus strādājis Latvijas Lauku celtniecības projektēšanas institūtā. 1958. gadā, uzsākot strādāt Zinātniskās restaurēšanas darbnīcā, visu turpmāko mūžu veltījis arhitektūras pieminekļu izpētes un restaurācijas projektu izstrādāšanai. Līdz 1994. gadam darbs ietvēris vairākas Rīgas senās celtnes, to skaitā bijušo Franciskāņu klostera teritoriju un Katrīnas baznīcu, kā arī Ainažu jūrskolas memoriālo muzeju, Kuldīgas vecās koka apbūves celtnes, J.Vācieša memoriālo māju Jaunlutriņos, Jelgavas koka celtniecības pieminekļu kompleksu u.c. Nozīmīgākie un apjomā lielākie darbi ir Ikšķiles viduslaiku baznīcas un pils konservācijas projekta izstrādāšana un īstenošana (1960. – 1975.), kā arī ilggadīgs darbs Turaidas bīskapa pils arhitektūrvēsturiskā izpētē un rekonstruktīvā restaurācijā. Gunārs Jansons ir arī Rīgas Melngalvju nama arhitektūrvēsturiskās izpētes autors un konsultants nama atjaunošanas darbā (1996. – 1999.).

Gunārs Jansons ir daudzu arhitektūras pieminekļiem veltītu publikāciju autors, to skaitā bez jau pieminētās grāmatas „Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts” ir „Kurzemes pilsētu senās koka ēkas” (1982.), „Arhitektūras pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā" (1987.), „Ikšķiles viduslaiku baznīca un pils”(2004) u.c.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts