Turaidas
muzejrezervāts


Turaidā pulcējas gidi un tūrisma firmu pārstāvji


Turaidas muzejrezervāta rīkotajā Informācijas dienā 6. aprīlī konferenču zāle līdzīgi kā citus gadus bija piepildīta ar muzejrezervāta sadarbības partneriem – tūrisma firmu pārstāvjiem, gidiem un citiem interesentiem. Informācijas dienas rīkošana aprīlī Turaidā kļuvusi par tradīciju, jo, gatavojoties vasaras sezonai, ik gadu muzejs ikvienam piedāvā iespēju gūt informāciju, kas iegūta, turpinot pētniecības darbu par Turaidas vēsturisko centru un tajā esošajām ēkām – pieminekļiem.

Uzsākot Informācijas dienu, muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne savā uzrunā iepazīstināja ar aktualitātēm un izteica sirsnīgu pateicību visiem klātesošajiem par veiksmīgo sadarbību ārzemju un Latvijas tūristu kvalitatīvā apkalpošanā, tos iepazīstinot ar kultūras mantojumu Turaidā.

Katrs Informācijas dienas sagatavotais ziņojums ietvēra sevī padziļinātu informāciju par kādu no muzejrezervātā esošajām vai topošajām ekspozīcijām, krājuma priekšmetiem un mērķi par to tālāku izmantošanu. Tā kā šobrīd muzejrezervāts intensīvi strādā pie muižas saimnieciskā centra teritorijas un tajā atrodošos ēku-pieminekļu saglabāšanas un jaunu ekspozīciju veidošanas, tika piedāvāti vairāki ziņojumi, kas atklāja paveikto 2012. gadā. LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Gvido Straube stāstīja par muižu darbību un nozīmi Latvijā 19. gadsimtā, atklājot kontekstu Turaidas muižas saimnieciskā centra vēsturē, bet SIA „Metrum” projektu vadītāja Māra Kalvāne iepazīstināja ar detālplānojumu par Turaidas muižas teritoriju Krimuldas novadā. Klausītājiem līdz ar to bija iespēja iedziļināties vēstures faktos par muižām Latvijā 19. gadsimtā, gan notikumiem, kas ienesa būtiskas izmaiņas gan cilvēciskajās attiecībās, gan dabā, gan šī reģiona saimniekošanas un sadzīves tradīcijās. Savukārt Māras Kalvānes ziņojums ļāva ielūkoties nākotnē, kā plānots turpināt saglabāt Turaidas muižas saimnieciskā centra teritoriju ar tajā esošajām ēkām.

Šogad atzīmējot arheologa Jāņa Graudoņa simtgadi, Turaidas muzejrezervāts augustā plāno izdot katalogu „Turaidas pils 16.-18.gs. krāsns keramika”, kuru sastādījusi mākslas vēsturniece, LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ieva Ose. Ziņojumā „Ieskats Turaidas pils krāsns keramikā” Ieva Ose iepazīstināja ar Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos atrasto krāsns podiņu daudzveidību, datējumu, to rotājumu stiliem un sižetiem. Kā atzina daudzi gidi, informācija par Turaidas pils krāsns podiņu keramiku bija ļoti vērtīga, un turpmāk viņi solīja to izmantot savos stāstos par pils vēsturi, apmeklējot pils Rietumu korpusa ekspozīcijas.

Jaunu informāciju par Turaidas muižas vēsturiskā centra dabas objektiem un ēkām sniedza ģeoloģijas zinātņu doktore Lija Bērziņa, kura stāstīja par biolokācijas anomāliju jeb āderu struktūrām Turaidas muižas vēsturiskā centra ēkās un dabas objektos. Biolokāciju anomāliju detāli pētījumi atsevišķās Turaidas muzejrezervātā atrodošās ēkās (smēdē, klētī, kaltē, pirtiņā, stallī un baznīcā), kā arī dabas objektos atklājuši teritorijai raksturīgu plašu, nevienmērīgi izkliedētu apļveida biolokācijas anomāliju (āderu) koncentrāciju. Lijas Bērziņas sniegtā informācija bija samērā sarežģīta, tāpēc tika nolemts, ka pētījuma kopsavilkums šī gada ietvaros būs publicēts arī vietējā presē, lai ar to sīkāk varētu iepazīties visi interesenti.

Dienas otrajā daļā Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja Anda Skuja iepazīstināja ar Turaidas muzejrezervāta 2013. gada pasākuma plānu un Apmeklētāju centra vadītāja Gunta Zaķīte prezentēja muzejrezervāta jauno mājas lapu un virtuālo grāmatu „Turaidas vēsturiskais centrs. Ceļvedis. Turaidas muzejrezervāts”. Noslēgumā Vidzemes augstskolas docents, tūrisma gidu bakalaura studiju programmas direktors Andris Klepers degsmīgi un pārliecinoši savā lekcijā „Interpretācija gida darbībā – nākotnes izaicinājumi” nodemonstrēja gida kvalitātes un iedvesmoja visus klātesošos turpināt pilnveidot savas profesionālās iemaņas, nepazaudējot galveno – vēlmi un prasmi dalīties informācijā ar klausītāju.

Pasākuma laikā Informācijas dienas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar izstādi „Skolotājs un arheologs Jānis Graudonis. 1913 – 2005”, kā arī ielūkoties un ieklausīties ekspozīciju pilnveidošanas procesā Turaidas pils ekspozīcijās, kurās šobrīd notiek darbs pie ekspozīciju papildināšanas ar skaņu efektiem.

Paldies SIA „Siguldas minerālūdens”, par iniciatīvu – pateicība Agrim Locam, par dāvanu katram Informācijas dienas dalībniekam – ikviens kopā ar izdales materiālu mapi saņēma arī dabīgā negāzētā minerālūdens „Turaida” pudelīti.

    Aktuāli, Jaunumi