Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muižas skroderis


Turaidas muižas skroderis Dāvids Kušķis. Portrets tapis 19. gadsimta beigās. TMR 19159

Turaidas muižas skroderis Dāvids Kušķis. Portrets tapis 19. gadsimta beigās. TMR 19159

Gatavojoties vasaras sezonas atklāšanai 1. maijā, kad atkal apmeklētājiem būs pieejama Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja, stāstām par muižas šuvēju jeb kā agrāk teica skroderi Dāvidu Kušķi, kura portrets skatāms ekspozīcijā.

Portrets aplūkojams muižas pārvaldnieka kabinetā, telpā, kas pēc iespējas tika iekārtota katrā vidēji pārtikušā mājā kā vīrieša privātā telpa, kur atpūsties, patērzēt ar draugiem, ievilkt kādu smaržīgu pīpes dūmu. Iespējams, ka Dāvids Kušķis kā izglītots cilvēks bijis labi ieredzēts muižas pārvaldnieka mājā un viesojies šajā kabinetā pie mājas saimnieka. Muižas pārvaldnieks Karls Reicbergs, viņa sieva Anna, dēls Eduards un meita Emīlija bijuši krustvecāki Dāvida Kušķa dēla Karla Panteleona kristībās. Dāvids Kušķis bez skrodera darba, muižā pildījis arī rakstveža vai skrīvera pienākumus. Skroderis Kušķis bijis pierakstīts Turaidas – Lēdurgas vācu draudzē.

Dāvids Kušķis dzimis ap 1820. gadu Ļaudonā. Turaidā viņš ieradies 19. gadsimta 40. gados un ar ģimeni dzīvojis Turaidas muižas ”Grāmatnešos”. Starp skrodera pasūtītājiem bijuši Turaidas, Lēdurgas un Siguldas mācītāji un krodzinieki, Turaidas, Siguldas, Englārtes, Krimuldas un Jērkules muižu īpašnieki un kalpotāji, rentes māju saimnieki un citi turīgi apkārtnes iedzīvotāji. Piezīmes par veicamajiem darbiem no 1858. līdz 1867. gadam saglabājušās Dāvida Kušķa piezīmju grāmatiņā. Interesanti, ka ieraksti izdarīti gan vācu, gan latviešu valodā. Vienā no piezīmju grāmatiņas lapām minēts, kādi audumi iepirkti Rīgā, un kas nopirkts no apkārt ceļojošajiem tirgotājiem.

Skrodera ģimene bijusi bērniem svētīta, laikā no 1843. gada līdz 1859. gadam kristīti septiņi Dāvida Kušķa bērni: Kārlis Panteleons, Auguste Elizabete, Vilhelmīne Antonija, Ernests Frīdrihs Teofīls, Johanna Sofija, Emīlija Barbara un Emīls Jūlijs. Dāvida Kušķa dzīves ceļš noslēdzies Turaidā 1882. gadā. Zināms, ka viena no Dāvida Kušķa meitām – Auguste Elizabete Kušķe izmācījusies par šuvēju un turpinājusi tēva amatu. Viņa dzīvojusi Turaidas muižas kalpotāju mājā līdz pat savai nāvei 1918. gadā.

Skrodera portrets tapis 19. gadsimta beigās un rāda viņu jau sirmā vecumā. Veicot šī portreta restaurāciju 2009. gadā, tika konstatēts, ka sākotnēji uz kartona horizontālā formātā bijusi uzgleznota dienvidu ainava ar cipresēm un antīkās arheoloģijas drupām.

Aija Dzene
Turaidas muzejrezervāta
krājuma galvenā speciāliste

    Aktuāli, Jaunumi, Raksti par krājumu  

Lapas no skrodera Dāvida Kušķa piezīmju grāmatiņas ar piegrieztnēm un klientu informāciju. 19. gadsimta otrā puse. TMR 17963