Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas mūra pils. Foto Gunārs Dukšte

MUZEJU NAKTS- 2013 Turaidas muzejrezervātā


MUZEJU NAKTS- 2013 Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi

ZAĻĀ DZĪVĪBA SIGULDĀ, TURAIDĀ, KRIMULDĀ 2013. gada 18. maijs 19.00 – 01.00

Šogad maijā jau devīto reizi visā Latvijā ar daudzveidīgām aktivitātēm notiek akcija „Muzeju nakts”, kuras šī gada devīze: „Zaļā krāsa – mežs” aicina ieklausīties Mežu stāstos, ko glabā muzeju krātuves, vide un cilvēku atmiņas. Turaidas muzejrezervāts ir īpaša vieta, kur satiekas Siguldas un Krimuldas novads, ko vieno Gauja, mežiem klātā krāšņā Gaujas senleja, vieta, kur dabas ainava un kultūrvēsturiskais mantojums – agrāk un tagad - viss ir vienā veselumā, nedalāmībā un lielumā. Dabas norišu, skaņu, kustību, dzīvības, cilvēku rīcības un vēstures piestrāvots. Izzināms un saudzējams. Vienmēr iedvesmojošs un aicinošs.

Turaidas vēsturiskā centra vērtība ir cilvēka un dabas kopēji veidotā ainava, dabas telpa, kas veidojusies ilgstoši, un vairāk kā tūkstoš gadu garumā ir arī cilvēka dzīves telpa. Senās ēkas-pieminekļi, kas būvēti gadsimtu gaitā, nav atdalāmi no vēstures, kuras liecinieki tie ir, un no vides, kurā tie atrodas. Turaidas vēsturiskajā centrā ietilpst gandrīz visi Latvijas kultūrvēsturisko centru elementi: pilskalns ar koka pils pamatiem, viduslaiku mūra pils, baznīca, kapsēta, muižas ēkas, - visapkārt ēkām cilvēka veidotā vide - parks, dīķu sistēma, apstādījumi, ceļi, celiņi, takas, un to visu vieno kultūrvēsturiskā ainava. Turaidas vēsturiskajam centram ir papildus pievilcība, jo tas atrodas Gaujas senielejas krastā un ietilpst Gaujas nacionālā parka teritorijā, kam šogad aprit 40 gadi kopš tā dibināšanas.

Veicinot dabas un cilvēka harmonisku līdzāspastāvēšanu, Turaidas muzejrezervāts kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi akcijas „Muzeju nakts 2013” vakarā aicina uz sarunu par dabas un kultūras mantojumu Gaujas nacionālajā parkā, īpaši izceļot dabas bagātības Turaidā.  Dodoties Turaidas mežā, būs iespēja meklēt dižkokus un citus neparastus dabas objektus, satikt dabas sargātājus – jaunos reindžerus, uzzināt stāstus par mežu izmantošanu senatnē, piedzīvot jaunatklājēja brīnumus un novērtēt muzejrezervāta krājumā esošos no meža lietaskokiem darinātos un iedvesmu rosinošos priekšmetus. Dziesmu dārzā baudīt mūziku, dzejas vārda spēku un dziesmas pavasara smaržām un putnu treļļiem piepildītajā Turaidas Muzeju naktī.

Pasaules lietu kārtība meklējama dabā. To var sajust arī Turaidā – Dieva dārzā!

 PROGRAMMA

 19.00 – 01.00 – Atvērtas ekspozīcijas Turaidas viduslaiku pilī, baznīcā, dārznieka mājā un muižas saimnieciskās apbūves centra ēkās

Izstādes:
  • Krājuma izstāde „Mežs mūsmājās” – muižas smēdē
  • Skolotājs un arheologs Jānis Graudonis. 1913 – 2005–muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas izstāžu zālē
  • Krājuma izstāde „Kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā” –muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā
  • Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedru fotogrāfiju un gleznu izstāde „Dabas zaļā rota – izjūti, parādi, sajūti!” – Turaidas pils ziemeļu tornī
19.00 – 20.00 – Koncerts „Dziesmas un dejas Turaidai” - laukumā pie TMR Apmeklētāju centra Piedalās Siguldas deju kolektīvi - „Sidrabiņš” un „Vizbulīte” un Krimuldas bērnu vokālā grupa„Podziņas” 19.00 – 20.00 - Ekskursija „Dižkoki Turaidas muzejrezervātā” un dižkoku mērīšanas darbnīca kopā ar TMR kultūrvides nodaļas vadītāju Aivari Irbi un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā: 19.30 – 20.30 – Saruna par dabas un kultūras mantojumu ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieku Mārtiņu Zīvertu un Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni 20.30 – 21.30 - Saruna ar mākslinieku Valdi Celmu „Kā ieraudzīt Austras koku?” Laukumā pie kalpotāju mājas: 19.00 – 22.00 –Vides spēļu darbnīca „Izzināsim Gaujas senieleju!” un orientēšanās spēle „Dabas bagātības meklējot” kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem un SIA”Siguldas minerālūdens” 19.00 – 22.00 – Darbnīca bērniem „Nāc zīmē savu nakts puķi!” 20.00 – 20.30 - Sarunas ar Gaujas nacionālā parka jaunajiem reindžeriem Pils ziemeļu tornī: 19.00 – 00.00 – Sarunu klubs – iepazīšanās ar TMR Atbalsta biedrības biedru  izstādes „Dabas zaļā rota – izjūti, parādi, sajūti!”autoriem 19.00 – Antra Puķīte 20.00 – Raivo Freimanis un Aivars Lapiņš 21.00 – Ilgonis Šteinbergs 22.00 – Hardijs Madzulis 23.00 – Pēteris Veģis. Sarunas vada Atis Zakatistovs Turaidas pils pagalmā: 19.00 – 00.00 – „Tīrās dabas mistērijas” – stāsti, izgaršošana un konkursi kopā ar māksliniekiem Sabīni Stāli un Andri Meļķi 20.00 un 22.00 – Konkursi „Vai tu pazīsti?” Turaidas pils Galvenā tornī: 19.00 – Initas Straupes jaunās rotu kolekcijas „Zaļais – jaunais sarkanais” prezentācija 20.00 – 22.00 - Rotaslietu izgatavošana ar senajām baltu zīmēm rotkaļa Vitauta Straupes vadībā 20.45 – 21.30 – Koncerts „Šalc zaļais mežs” Dziesmu dārzā.  Mežu darbinieku vīru koris „Silvicola” 21.00 – 21.45 - Ekskursija „Senākās liecības par mežu izmantošanu Turaidā” Pulcēšanās dārznieka mājas pagalmā, ekskursija kopā ar TMR galveno speciālisti Ligitu Beitiņu un mākslinieku Elmāru Gaigalnieku 22.00 – 01.00 – Gaismas zīmju raksti Dziesmu dārzā „DABA UZRUNĀ” 22.00 – 23.00 - Svētbrīdis Turaidas baznīcā. Mācītājs Didzis Seržāns, piedalās Lēdurgas jauktais koris „Lettegore” 23.00 – 00.00 - Dzejas, mūzikas un dabas saspēle „Mirklis šis” Dziesmu dārzā Grupa „Vētras saites” un dzejnieks Edvīns Raups 00.00 – 01.00 – Sadziedāšanās pie atkal redzēšanās ugunskura „Zem ozola kuplajiem zariem” Siguldas novada kori „Spārni”, „Sigulda”, Lēdurgas koris „Lettegore” un Muzeju nakts apmeklētāji
    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts