Turaidas
muzejrezervāts

seciba_1150

Turaidā notiks starptautisks seminārs par kultūrvēsturisko ainavu


Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Francijas Institūtu Latvijā, biedrību ICOMOS Latvija un Turaidas muzejrezervātu aicina 30. maijā plkst. 10.00 Turaidas muzejrezervātā uz starptautisku semināru „REDZE – kultūrvēsturiskā ainava, tās kvalitātes saglabāšana un attīstība”.

Seminārs veltīts kultūrainavas aizsardzības problemātikai un kultūrvēsturiskās ainavas kvalitātes kritērijiem. Tā ietvaros būs iespējams salīdzināt Latvijas un Francijas kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanas politiku un pieeju ainavas aizsardzībā. Seminārs iekļauts lekciju ciklā par arhitektūru, mantojumu un ainavu, kurā, izmantojot līdzību ar četrām maņām, Francijas un Latvijas eksperti diskutēs par šo maņu nozīmi kultūras mantojuma uztverē, izpratnē un saglabāšanā. Lekciju ciklu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Francijas kultūras un komunikāciju ministrija.

SEMINĀRA
„REDZE – kultūrvēsturiskā ainava, tās kvalitātes saglabāšana un attīstība”
PROGRAMMA

 9.30 – 10.00 – Reģistrācija un rīta kafija
10.00 – 10.15 – Atklāšana
10.15 – 11.15 – LUĀRAS SKAISTĀKĀS AINAVAS UN VĒSTURISKĀS VIETAS
Sibilla Madlena -Bo, Francijas valsts arhitekte un Luāras un Šēras departamenta Arhitektūras un kultūras mantojuma dienesta vadītāja
11.15 – 12.00 – REDZAMAIS UN REPREZENTATĪVAIS AINAVĀ – par redzamo un atpazīstamo Latvijas slāņainajā kultūrtelpā un tā nozīmi ainavas kultūrmantojuma attīstībā
Ainavu speciālistes Dr.geogr. Aija Melluma un Dr. geogr. Anita Zariņa
12.00-12.30 – AINAVAS NOZĪME KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ – kultūrvēsturiskas ainavas saglabāšana un attīstības kvalitātes kritēriji
Juris Dambis, arhitekts, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs
12.30-13.00 – TURAIDAS MUZEJREZERVĀTA NĀKOTNES  IECERES
Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore

13.00 – 14.00 – Pusdienas Dziesmu dārzā

14.00 – 15.30 – Ekskursija pa Turaidas muzejrezervātu „Redzēt, dzirdēt, izgaršot, sajust”

Plašāka informācija un pieteikšanās semināram elektroniski: e-pasts: katrina.kukaine@mantojums.lv.

Semināra valoda: latviešu un franču, būs nodrošināta sinhronā tulkošana. Dalība seminārā: bez maksas.

 , , ,        Aktuāli, Jaunumi