Turaidas
muzejrezervāts


Darbību uzsācis jauns projekts muižas parku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai


Turaidas muzejrezervātā 19. jūnijā notika projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” (angliskajā nosaukumā Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage jeb Green Heritage) atklāšanas pasākums!

 Pasākuma pirmajā daļā projekta partneru pārstāvji no visām dalībvalstīm klātesošos iepazīstināja ar tiem objektiem – muižu parkiem, kas piedalās projektā. Atklāšanas uzrunas laikā Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts iepazīstināja ar projekta mērķiem un galvenajām plānotajām aktivitātēm. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. - 2013. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa savā uzrunā akcentēja tos punktus, kuri nozīmīgi gatavojot projekta atskaites un dokumentāciju. Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centra vadītāja Gunta Zaķīte klātesošos iepazīstināja ar muzejrezervātu un tā darbību.  Krievijas tūrisma industrijas savienības Baltijas nodaļas vadītājas Ilonas Ansones uzstāšanās bija veltīta projekta publicitātes iespējām Krievijas medijos.

Pezentācijās pasākuma dalībniekiem tika sniegta iespēja iepazīt vairākus projekta partnerus. Krieviju projektā pārstāv Ļeņingradas apgabala muzeju asociācija. Igauniju – Rapinas pašvaldība un Latviju – Vidzemes tūrisma asociācija, kura kopdarbībai projektā apvienojusi vairākus kultūrvēsturiskos objektus Vidzemē.

Pasākuma otrajā daļā notika darba grupas sanāksme, kuras laikā tika izstrādāts galveno aktivitāšu plāns un noteikti lielāko norišu laiki, kā arī iztirzāti citi organizatoriskie jautājumi.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīt Turaidas muzejrezervātu muzeja speciālistu pavadībā, kā arī klausīties vasaras saulgriežu laika dziesmas un pašiem piedalīties tradicionālajās rotaļās kopā ar Lēdurgas folkloras kopu „Putni”.

Kā jau iepriekš ziņots, projekts notiek Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, vadošais partneris ir Vidzemes tūrisma asociācija. Šī projekta ietvaros tiks likti pamati muižu parku atjaunošanā, lai palielinātu parku nozīmi vietējo iedzīvotāju ikdienā un labklājībā. Projekta ietvaros tiks veicināta arī kultūras pasākumu organizēšana parkos, ar mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk apmeklētāju un popularizētu vietējos ražotājus un amatniekus, vienlaicīgi saglabājot tradicionālās prasmes, kas ir ikviena novada neatņemams vēsturiskais mantojums.

 ,        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts