Turaidas
muzejrezervāts


Mūžībā aizgājis arhitekts Gunārs Jansons


Otrdien, 2013. gada  27. augustā, mūžībā aizgājis arhitekts, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Gunārs Jansons.

Visaugstākās raudzes arhitektūras pieminekļu restaurācijas darbu teorētiķis un praktiķis, arhitekts Gunārs Jansons vairāk kā 50 gadus ir veltījis arhitektūras pieminekļu izpētes un restaurācijas projektu izstrādāšanai. 1950-tajos gados, gatavojoties Siguldas 750 gadu svinībām, Gunārs Jansons izstrādājis Siguldas Raiņa parka ģenerālprojektu. Sākot no 1958. gada, Gunārs Jansons strādājis Turaidas pils izpētē un uzmērīšanā, bet 1968. gadā kļuvis par Turaidas pils kompleksa arhitektoniskās izpētes un konservācijas-restaurācijas projekta autoru. Gunārs Jansons 50 gadu garumā piedalījies sarežģītajā darba procesā, neļaujot izzust mūsu zemes vēstures un mūra arhitektūras senajai liecībai – Turaidas pilij – vienai no kultūras mantojuma un Gaujas senlejas gleznainās ainavas neatņemamajām vērtībām. Pateicoties viņa zināšanām un prasmēm, vienmēr saules apspīdētā Turaidas pils akcentēti vertikālo sarkano ķieģeļu mūra torņu kopa atkal ir atdota ainavai. 2007. gadā izdota Gunāra Jansona grāmata „Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts”. Grāmatā stāstīts par Turaidas pils vēsturi, būvniecību, pils attīstību daudzu gadsimtu garumā, tās izpēti un restaurāciju 20. gadsimtā. Grāmatā ievietotā informācija dod iespēju apzināt Turaidas pili tādu, kāda tā varēja būt tās attīstības pilnbriedā – 16. gadsimtā.

Gunārs Jansons 1954. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Arhitektūras fakultāti. Pirmos darba gadus strādājis Latvijas Lauku celtniecības projektēšanas institūtā. 1958. gadā, uzsākot strādāt Zinātniskās restaurēšanas darbnīcā, visu turpmāko mūžu veltījis arhitektūras pieminekļu izpētes un restaurācijas projektu izstrādāšanai. Līdz 1994. gadam darbs ietvēris vairākas Rīgas senās celtnes, to skaitā bijušo Franciskāņu klostera teritoriju un Katrīnas baznīcu, kā arī Ainažu jūrskolas memoriālo muzeju, Kuldīgas vecās koka apbūves celtnes, J.Vācieša memoriālo māju Jaunlutriņos, Jelgavas koka celtniecības pieminekļu kompleksu u.c. Nozīmīgākie un apjomā lielākie darbi ir Ikšķiles viduslaiku baznīcas un pils konservācijas projekta izstrādāšana un īstenošana (1960. – 1975.), kā arī ilggadīgs darbs Turaidas bīskapa pils arhitektūrvēsturiskā izpētē un rekonstruktīvā restaurācijā. Gunārs Jansons ir arī Rīgas Melngalvju nama arhitektūrvēsturiskās izpētes autors un konsultants nama atjaunošanas darbā (1996. – 1999.).

Gunārs Jansons ir daudzu arhitektūras pieminekļiem veltītu publikāciju autors, to skaitā bez jau pieminētās grāmatas „Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts” ir „Kurzemes pilsētu senās koka ēkas” (1982.), „Arhitektūras pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā” (1987.), „Ikšķiles viduslaiku baznīca un pils”(2004.) u.c. Gunāra Jansona mūžā paveiktais veido mūsu vidi un vairo Latvijas pievilcību.

    Aktuāli, Jaunumi