istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts


Raksts par Turaidas muzejrezervātu Krievijas D. Ļihačova kultūras un dabas mantojuma zinātniski – pētnieciskā institūta rakstu krājumā


Rakstu krājums Nr. 20 „Hаследие и современность”. Maskava, 2013

Rakstu krājums Nr. 20 „Hаследие и современность”. Maskava, 2013

Krievijas D. Ļihačova  kultūras un dabas mantojuma zinātniski – pētnieciskais institūts izdevis kārtējo rakstu krājumu Nr. 20 „Hаследие и современность”, kurā publicēti 2012. gada oktobrī notikušās starptautiskās konferences „Pasaules un tēvzemes pieredze kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un izmantošanā” ziņojumi. Konferencē piedalījās arī Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un viņas ziņojums „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts Latvijā” iekļauts rakstu krājumā. Raksts publicēts krievu valodā un ir papildināts ar slaidiem no konferences ziņojuma.

Konferencē, kas veltīta Krievijas D. Ļihačova  kultūras un dabas mantojuma zinātniski – pētnieciskā institūta 20. gadadienai piedalījās Krievijas dažādu reģiona vadošo pētniecisko institūciju pārstāvji, kā arī kultūras mantojuma eksperti no Baltkrievijas, Armēnijas, Kazahstānas un Latvijas. Rakstu krājumā publicēts arī pirmais Krievijas Federācijas Gadskārtējais pārskats par kultūras mantojuma objektu stāvokli Krievijas Federācijā.

Grāmatā lasāmi ziņojumi:

Веденин. Ю.А., Гусев С.В.,Загорулько А.В., Кулинская С.В., Максаковский Н.В., Пакина А.А., Штеле О.Е., Шульгин П.М. Первый ежегодний государственный доклад о состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Российской Федерации

Веденин. Ю.А. Насдедие в контексте конференции культурного ландшафта

Rakstu krājuma atvērums ar Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes ziņojuma „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts Latvijā” attēliem.

Rakstu krājuma atvērums ar Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes ziņojuma „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts Latvijā” attēliem.

Мартиненко И.Э. Ответственность за нарушение законодательства об охране объектов историко-культурного наследия

Гусев С.В. Грабительские раскопки на территории РФ – истоки и динамика в постсоветский период

Шульгин П.М., Иванова И.Г., Калуцков В.Н., Штеле О.Е. Основные направления создания музея-заповедника Даргомыжского в Вязеьском районе Смоленской области

Геворгян Л. Этнографические музеи в контексте пропаганды национальной культуры

Юркане А. Турайдский музей-заповедник – особо охраняемый памятник культуры Латвии

Голубев А.В. Этнографический и ландшафтный музей под открытым небом Евразийский перекресток

    Aktuāli, Jaunumi